Özel Dedektiflik Yasası

Özel Dedektiflik Yasası

Bir ihtiyaç olarak özel dedektiflik çalışmaları veya özel araştırmalar öylesine talep görmeye başlamasına rağmen, neredeyse yirmi yıla yakın bir süredir özel dedektiflik yasası çıkarılamamıştır.

Özel Dedektiflik Yasası

Bu yönde gerek özel detektiflik bürolarının ve özel araştırma kuruluşlarının çabalamaları, gerekse Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin taslak çalışmaları yeterli olamamıştır. İlk yasa taslağının Meclise sunulduğu 1994 yılından bu bugüne geçen süre dikkate alınırsa bunun nedenlerini anlamak güçtür.

Bir sektör haline gelen ve sayıları gittikçe artan özel dedektiflik büroları ve özel araştırma kuruluşları, bir yasanın henüz çıkarılmamış olmasından zarar görmektedir. Çünkü bu yasal boşukta kendilerini profesyonel olarak tanıtan ve yalan yanlış faaliyet gösteren çok sayıda sahte firma da türemiştir.

Özellikle internetin bu derece yaygınlaşmış olması ile internet üzerinden faaliyet gösteren bu kuruluşların haksız kazanç sağlamaları ve inanan insanları dolandırmaları, ancak yasal düzenlemelerin yapılması, gerekli kriterlerin ve süreçlerin oluşturulması ve yaptırımların belirlenerek uygulanmasına bağlıdır.

Yasa ile özel dedektiflik hizmeti veren gerçek ve tüzel firmalar ile bu firmalarda çalışan özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olacak, çalışma alanlarının sınırları ortaya çıkacak, sahip olmaları gereken nitelikleri tesbit edilecek ve daha önemlisi dedektiflik mesleğine kabul edilme ve meslekten çıkarılma esasları ve yöntemleri belirlenmiş olacaktır.

Ayrıca özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri ve bu firmalarda çalışacak diğer personele ilişkin işlemleri yürütecek resmi birimler belirlenmiş olacaktır. Örneğin yasa taslağında bir Özel Dedektiflik Kurulu’nun kurulması öngörülmektedir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı olması tasarlanan bu kurulun başkanı İç İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olacak, üyeleri ise Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki Genel Müdür Yardımcısı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı olacaktır.

Bunun yanında her ilde İl Özel Dedektiflik Komisyonu kurulacaktır. Bu komisyon Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında toplanacak, üyeliklerini İl Emniyet Müdürü veya görev verilen bir Emniyet Müdürü, İl Cumhuriyet Başsavcısı veya görev verilen bir Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Alay Komutanı veya görev verilen bir subay ve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü yapacaktır.

Yasa taslağına göre özel dedektiflik yapabilmek için ruhsat almak gerekmektedir. Ruhsat almak için de İl Özel Dedektiflik Komisyonu’na başvurmak gerekmektedir. Komisyon, başvuruyu 60 gün içinde, yasada açıklanan özel dedektif olabilme koşulları açısından inceleyecek ve ayrıca güvenlik soruşturması yaptıracaktır. Arkasından değerlendirme sonuçlarını Özel Dedektiflik Kurulu’na gönderecektir. Özel Dedektiflik Kurulu ise 45 gün içinde kararını verecektir.

Görüldüğü gibi yasa taslağında konu oldukça ciddi boyutta ele almıştır. Ancak yukarıda da değinildiği gibi taslak bir türlü Meclis’ten geçerek yasa çıkarılamamıştır.

Özel dedektiflik yasası konusunda bilmek istediğiniz her şeyi şirketimiz çalışanlarına danışabilirsiniz. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz en uygun koşullarda hizmet vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler