Özel Dedektifte Aranan Kriterler

Özel Dedektifte Aranan Kriterler

Bir türlü çıkarılamayan özel dedektiflik yasasına göre, özel dedektiflerde bulunması gereken koşullar şunlardır:

Özel Dedektifte Aranan Kriterler
 • Türk vatandaşı olmak
 • En az üç yıllık yüksek okul mezunu olmak (Özel Dedektifler Derneği bu koşulun, özel dedektifler için en az dört yıllık yüksek okul mezunu, özel araştırmacılar içinse en az lise ve dengi okul mezunu olarak değiştirilmesini önermiştir)
 • Devlette emniyet müdürü, emniyet amiri veya baş komiser ünvanı ile görev yapmış ve emekli olmuş ya da kendi isteği ile ayrılmış olmak (aynı zamanda yüksek tahsil yapmış olmak)
 • Jandarma Genel Komutanlığı’nda subay olarak on beş yıl görev yapmış ve emekli olmuş veya kendi isteği ile ayrılmış olmak
 • Milli İstihbarat Teşkilatı’nda şube müdürü veya daha üst bir ünvanla çalışmış ve emekli olmuş veya kendi isteği ile ayrılmış olmak (ayrıca özel dedektiflik yapmalarında bir sakınca olmadığı konusunda MİT Müsteşarlığı tarafından görüş bildirilmek)
 • Mülki idare amirliği ve en az on beş yıl fiilen hakimlik, avukatlık ya da savcılık yapmış olmak (ancak avukatlar aynı zamanda hem avukatlık hem de özel dedektiflik yapamazlar)
 • Özel dedektiflik yasa tasarısına göre özel dedektif olmaya engel bir durum bulunmamak
 • 25 yaşını doldurmuş olmak (bu koşul yasa taslağında yoktur, dernek tarafından önerilmiştir)

Yasa tasarısında özel dedektif olmaya engel durumlar şu şekilde açıklanmıştır:

 • Taksirli suçlar ve belli suçlar dışında ağır hapis cezası veya altı aydan fazla hapis cezası almış olmak
 • Affedilmiş olsalar bile devlete karşı işlenen suçlardan, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet ve inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir suçtan, veya kaçakçılık, resmi ihalelere ve alım satımlara fesat karıştırmak veya devlet sırlarını açığa çıkarmak suçlarından ceza almış olmak
 • Bir disiplin suçu işlemek ve devlet memuru olma özelliğini kaybetmek
 • İflas etmiş olmak ancak itibarı iade edilmemiş olmak
 • İşini yapmaya engel ruhsal veya bedensel bir rahatsızlığı olmak

Bu sayılan kriterler dışında özel dedektiflerde olması gerekli diğer kriterler de şu şekilde sayılabilir:

 • Hizmet verdiği alanda uzman olmak
 • Toplum psikolojisinden anlamak
 • Soruşturma ve sorgulama tekniklerini bilmek
 • Suçlu ve insan davranışlarını çözümleyebilmek
 • Kriminal laboratuvarlarda eğitim almış olmak
 • Suç psikolojisi ve kriminoloji konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • Yasal düzenlemeleri bilmek
 • Teknolojik donanımları tanımak ve bunları kullanabilmek

Bugün her önüne gelen, kolayca bir özel dedektiflik bürosu veya özel araştırma firması kurup faaliyete geçebiliyor. Bunların büyük bir kısmı kolay para kazanma hevesi içindedir. Bu yüzden özel dedektiflik bürosu ve özel dedektif seçiminde dikkatli olmak gerekir.

Özel dedektiflerde aranan kriterlerin neler olduğu konusunda daha fazla açıklama almak istenirse, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına her zaman başvurabilirsiniz. Bunun yanında eğer bir özel dedektiflik hizmeti almayı düşünüyorsanız, firmamız eğitimli ve deneyimli çalışanları ile hızlı ve güvenli hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler