Personelinizin Kötü Alışkanlıklarının Takibi

Personelinizin Kötü Alışkanlıklarının Takibi

Hergün dolandırıcılık olayları veya hileli faaliyetler ile ilgili haberler duyuluyor. Bunların önemli bir kısmı ticari kuruluş dışından kişi ve kuruluşlar tarafından yapılsa da, bir kısmı da maalesef çalışan personel tarafından yapılmaktadır. Aslında hangi yönden gelirse gelsin bu tür faaliyetler, ticari kuruluşları doğal olarak sıkıntıya sokmaktadır ve önlemeye yönelik arayışlara itmektedir.

Personelinizin Kötü Alışkanlıklarının Takibi

Bu konuda özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları iki açıdan ticari kuruluşlara hizmet sunmaktadır: özgeçmiş araştırma ve personel takibi. Ticari kuruluşlar, bir yandan yeni işe alacakları elemanların nitelikleri, yeterlilikleri ve karakterine yönelik özellikleri konusunda emin olmak istemektedir, diğer yandan da mevcut elemanlarının tutum ve davranışlarından ve olası değişimlerden emin olmak istemektedir. Hiç değilse çalışan elemanların güvenlilir olmaları çok önemlidir. Ustaca tanzim edilmiş belgelerle şirketi dolandırmaya çalışan elemanlara çok sık rastlanmaktadır.

Çalışanların bu yola yönelmelerinin bir nedeni para hırısdır. Para hırsının arkasında ise bir takım kötü alışkanlıklar yatıyor olabilir. Uyuşturucu madde bağımlısı olmuştur para yetiştiremiyordur, kumara başlamıştır ve borç batağına düşmüştür, özel yaşantısında kazancının çok üzerinde harcama yapmaya başlamıştır. Bu nedenle şirketler, özel dedektiflik firmalarına veya özel araştırma kuruluşlarına müracaat ederek, elemanlarının araştırılmasını talep etmektedir.

Çok sayıda özel dedektiflik firması arasında şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, ticari kuruluşlar için personel takibi ve kötü alışkanlıkların takibi hizmeti vermektedir.

Çalışanlar çeşitli yollardan şirket parasını hesaplarına aktırıyor olabilir. Ya da şirkete ait sırları rakip firmalara vererek bu yoldan mefaat sağlamaya çalışıyor olabilir. Veya stokları eksik göstermek, mal kaçırmak, sevkiyat hataları yaparak çıkar sağlamak gibi kötü niyetli birçok şey yapıyor olabilir.

Personel araştırması çalışmalarının amacı, işverenin ileride ortaya çıkacak zararlarını önceden tespit etmek ve gerekli önlemlerin alınmasına fırsat yaratmaktır. Örneğin, çok önem verilen bir projenin ayrıntılarının, rakip şirketin eline geçmesi, ciddi anlamda maddi kayıplara neden olacaktır. Güvenilir elemanlarla çalışmak bu açıdan çok önemlidir.

Özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, deneyimli ve eğitimli bir kadro ile, kısa sürede bu tür takip ve araştırma hizmetlerini tamamlar ve elde edilen sonuçları kanıtları ile birlikte raporlar.

Personel takip çalışmaları sırasında personel ile bir yakınlaşma kurulur. Bu şekilde personelin zayıf ve güçlü yönleri, çalışma prensipleri, kurduğu dostluklar, işte ve dışırıda mevcut arkadaşlıkları ve bu arkadaşlıklarının boyutları her açıdan değerlendirilir. Personelin diğer çalışanlar ile ilişkileri sorgulanır ve kötü niyetli davranışlarının olup olmadığı araştırılır. Bu çalışmalar sonunda personelin kötü niyetli hareket ve davranışları ortaya çıkarılır.

Özgeçmiş araştırması konusunda ya da çalışan personelin kötü alışkanlıklarının takibi konusunda merak ettiğiniz herşeyi şirketimiz yönetici ve çalışanlarına danışabilirsiniz. Bu yönde bir hizmet talebiniz olacaksa vakit geçirmeden şirketimize müracaat edebilirsiniz. Şirketimiz, bütün dedektiflik hizmetlerinde deneyimli ve eğitimli bir kadro ile hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler