Profesyonel Dedektifi Nasıl Bulurum?

Profesyonel Dedektifi Nasıl Bulurum?

1994 tarihinde hazırlanan ancak Meclis’te kabul edilmesine rağmen zamanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayan ve Meclis’e iade edilen, ancak bir daha görüşülmesine fırsat bulunamayan özel dedektiflik yasasında, özel dedektif, özel araştırma görevlisi ve özel dedektiflik bürosu personeli kişilerin dedektiflik mesleğine kabul edilmeleri, disiplin suçları ve hangi durumlarda meslekten çıkarılacakları gibi birçok konu düzenlenmiştir.

Profesyonel Dedektifi Nasıl Bulurum?

Özel dedektiflik yasa taslağında özel dedektiflerin görevleri de aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Profesyonel bir özel dedektif, aldığı eğitim ve kazandığı deneyim ile bütün bu sayılan görevlerin üstesinden gelebilecek bir dedektiftir. Yasa taslağında sayılan görevler şunlardır:

  • Aile üyelerinin veya aile birliğine zarar veren davranışlarının ya da kötü alışkanlıklara eğimli olup olmadıklarının araştırılması
  • Kaybolmuş olan veya adresi bilinmeyen kişilerin aranması ve yerlerinin tespit edilmesi
  • Kaybolmuş veya çalınmış malların nerede olduğunun bulunması
  • Korunması istenen kişi veya kuruluş, bina ve her türlü tesis ya da eşyanın korunmasının sağlanması
  • Özel güvenlik teşkilatı yasası kapsamına giren kuruluşların ve tesislerin güvenliklerinin sağlanması
  • Bir firmada, fabrikada, imalathanede veya çeşitli işyerlerinde çalışan her seviyedeki personelin, dürüst olup olmadıklarının veya güvenilir olup olmadıklarının, iş verene karşı tutum ve davranışlarının, iş veren aleyhine olacak şekilde diğer firmalarla işbirliği yapıp yapmadıklarının araştırılması
  • Özelikle halka açık olan çeşitli şirket, mağaza, süpermarket, acente ve işyerlerinde çalışanlar ile bu yerlere girip çıkan insanların mal kaçırıp kaçırmadıklarının, mevcut taşınmaz mallara ve makinelere zarar verip vermediklerinin gözlenmesi ve tür zararların önlenmesi
  • İcra takbi yapılan borçluların menkul ve gayri menkul mallarının ya da üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının araştırılması ve tespit edilmesi

Tabii uygulamada bunların dışında da çok sayıda dedektiflik hizmeti talebi ya da özel araştırma talebi gelmektedir. Bunların dışında bazı özel dedektiflik büroları hukuki hizmetler ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Temel olarak profesyonel dedektiflerin bu tür çalışmaları kısa zamanda ve kolay bir şekilde tamamlaması beklenir. Bugün için profesyonel anlamda dedektiflik hizmeti veren kişiler, devletin çeşitli güvenlik ve asayiş kuruluşlarında görev yaptıktan sonra kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan ya da emekli olan kişilerdir. Bu kişiler ağırlıklı olarak, emniyet müdürleri, emniyet amirleri veya baş komiserler, Jandarma Genel Komutanlığı’nda subay olarak en az on beş yıl görev yapanlar, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda şube müdürü veya daha üst bir ünvanla çalışanlar, mülki idare amirleri veya en az on beş yıl hizmet vermiş hakimler, avukatlar ya da savcılardır.

Devletin çeşitli kadrolarında kazandıkları deneyimle özel dedektiflik bürolarında özel dedektif olarak görev üstelenen bu kişilerin profesyonellikleri tartışılamaz.

Profesyonel dedektiflerin nasıl bulunacağı konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız şirketimize geliniz. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti de almak isterseniz, şirketimiz uluslararası çapta özel dedektiflere sahiptir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler