Resmi Özel Dedektiflik

Resmi Özel Dedektiflik

Devletin güvenlik birimleri içinde dedektiflik çalışmaları zaten yıllardır yapılmaktadır. Ülkede asayişi sağlamak, suçları araştırmak ve takip etmek, suçluları yakalamak zaten polisler ve il sınırları dışında jandarma tarafından yapılmaktadır. Ayrıca ülkemizde bu işe özel, milli istihbarat teşkilatı da bulunmaktadır. Bütün bu resmi kuruluşlarda görev yapan kişiler resmi dedektiflerdir. Ancak devletin bu güvenlik güçlerinin yetişemediği durumlarda ya da mevcut yargı sistemi içinde adaleti sağlamanın çok uzun zaman aldığı durumlarda, özel dedektiflik firmaları çare olabilmektedir. Aslına bakılırsa özel dedektif veya özel araştırma görevlisi yetiştiren bir üniversite veya yüksek okul bulunmadığı için, açılan bu özel dedektiflik firmalarında veya özel araştırma kuruluşlarında, bu işi resmi olarak ve asli görevi olarak yıllarca yapan kişiler çalışmaktadır.

Resmi Özel Dedektiflik

Peki kimlerdir bu kişiler? Aşağıda, özel dedektiflik mesleğini seçen kişilerin, ağırlıklı olarak devletin hangi birimlerinden geldiği açıklanmıştır:

  • Emniyet müdürlüklerinde emniyet amiri veya baş komiser olarak görev yaptıktan sonra emekli olan kişiler ya da kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olan kişiler.
  • Jandarma Genel Komutanlığı’nda subay göreviyle en az on beş yıl hizmet verdikten sonra emekli olan kişiler ya da kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olan kişiler.
  • Milli İstihbarat Teşkilatı’nda müdür ve daha üstünde ünvanlarla çalıştıktan sonra emekli olan kişiler ya da kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olan kişiler (bu kişiler için ayrıca MİT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve bu kişilerin özel dedektiflik yapmalarında bir sakınca olmadığını ifade eden bir yazı aranmaktadır).
  • Valilik veya kaymakamlık gibi görevler yapan ya da en az on beş yıl hakimlik, avukatlık veya savcılık yapmış olan kişiler (ancak avukatlar aynı anda hem avukatlık hem özel dedektiflik yapamazlar).

Görüldüğü gibi bu kişiler emekli olmadan önce veya isteyerek görevlerini bırakmadan önce devletin güvenlik ve asayiş işlerine çalışmış ve deneyim kazanmış kişilerdir. Tam olarak dedektiflik yapmamış olsalar bile bir anlamda görev başındayken, bir şekilde dedektiflik hizmeti vermişlerdir.

Bu dedektifler deneyimleri yanında becerikli ve sabırlıdırlar. Çünkü araştırdıkları veya takip ettikleri konularda küçük bir ipucuna ulaşmak için bazen aylarca çalışmak zorunda kalabilirler. Bugün için teknolojinin gelişmesi ile birlikte kanıt bulmak, eskiye oranla çok daha kolay olsa da özel dedektiflerin araştırmacı kimlikleri ve en küçük detayları bile gözden kaçırmayan yaklaşımları dikkat çekicidir. Ayrıca geçmişteki deneyimleri ve süregelen ilişkileri sayesinde çalışmalarında resmi kuruluşlar nezdinde yeri geldiğinde kolaylık da görmektedir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da kadrosuna özel dedektif veya özel araştırma görevlisi seçerken yukarıda sayılan görevleri yapmış kişileri tercih etmektedir.

Resmi özel dedektiflik konusunda daha fazla bilgi almak için, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına danışmakta tereddüt etmeyiniz. Yılların deneyimine sahip çalışanlarımız, yeri geldiğinde görüşlerini paylaşmaktan memnunluk duymaktadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler