Sahte Dedektifleri Nasıl Tespit Ederiz?

Sahte Dedektifleri Nasıl Tespit Ederiz?

Zaman zaman haberlerde duyarız. Sahte avukatlar, sahte muhasebeciler, sahte doktorlar eninde sonunda yakayı ele verirler. Hatta sahte dişçiler bile ele geçirilmiştir. Bu sahte meslek sahipleri kimbilir kimlerin canlarını yakmışlardır. Her zaman gözde olan mesleklerde bu tür sahtekarlar ve dolandırıcılıklar olmuştur. Son yıllarda özel dedektiflik hizmet talepleri arttıkça ve özel dedektiflik mesleği gittikçe cazip bir hal alınca bu meslekte de sahteciler türemiştir. Üstelik bu meslek son derece gizli kalması gereken son derece özel bilgilerin paylaşıldığı bir meslektir. Çünkü bu bilgiler yanlış kişilerin eline geçtiğinde, alınacak hizmet sonucunda bir yarar umarken, bu defa şantaj ve tehditlere maruz kalmak işten bile değildir.

Sahte Dedektifleri Nasıl Tespit Ederiz?

Devletin güvenlik güçleri sahte ve korsan özel dedektiflerle ve özel dedektiflik firmaları ile zaten mücadele etmektedir. Ancak ortada bir yasal boşluk olduğu için, ne bu tür firmaların kurulmasının önüne geçilebilmekte ne de kurulan firmaların faaliyetleri yeterince denetlenebilmektedir. Böyle olduğu için de tuzağa düşmemek için bir özel dedektiflik hizmeti alacak olan kişi ve kuruluşların çok dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Peki ama sahte dedektifler nasıl anlaşılır? Sahte dedektifleri kolayca anlayabilecek bir yöntem var mıdır? Bunu söylemek kolay değil. Ama ülkemizdeki özel dedektiflik çalışmalarının bugüne geldiği nokta, yabancı ülkelerdeki uygulamalar, çıkmamış olsa da özel dedektiflik yasa taslağında yer alan kriterler ve Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği dikkate alınarak bir takım öneriler sıralanabilir.

Özel dedektiflerde aranacak ilk özellik mesleki deneyim olmalıdır. Faaliyet gösteren bütün özel dedektifler için tek kaynak, devletin güvenlik birimleri, milli istihbarat örgütü ve jandarma taşkilatı olmaktadır. Bu kuruluşlarda üst düzey görev yapan ve emekli olan ya da bir şekilde kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olan kişiler özel dedektif olmaktadır. Özel dedektif olduğunu iddia eden kişinin böyle bir mesleki deneyimi yoksa bu kişiye şüphe ile yaklaşmak gerekir.

Özel dedektiflerde aranacak ikinci özellik eğitimli olmalarıdır. Bugün henüz üniversiteler ve yüksek okullar, doğrudan özel dedektiflik eğitimi almış mezunlar vermemektedir. Ama bugün profesyonel olarak hizmet veren özel dedektiflik firmalarında çalışan özel dedektifler, en az dört yıllık üniversite eğitimi almış kişilerdir. Bu yüzden özel dedektif olduğunu söyleyen kişiler üniversite eğitimi almamışlarsa yine bu kişilere şüphe ile yaklaşmak gerekir.

Taslak özel dedektiflik yasası, özel dedektif veya özel araştırma görevlisi olacak kişilerde bulunması gereken bir takım özellikleri saymıştır. Özellikle bir suç işlemiş veya bir suça ortak olmuş, hatta bu suçtan hüküm giymiş olan kişilerin bu mesleği yapamayacakları yasa tasarısında yer almaktadır. Bu yasa henüz çıkmamış olsa da profesyonel özel dedektiflik firmaları kadrolarında yer alacak çalışanların bu durumuna önem verirler. Bu yüzden özel dedektif olmaya engel bir durumu bulunan kişiler büyük bir ihtimalle sahte dedektiftir.

Sahte dedektiflerin nasıl tespit edileceği konusunda şirketimiz yöneticilerinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler