Sevgilinizi Nasıl Takip Edersiniz?

Sevgilinizi Nasıl Takip Edersiniz?

Ülkemizde bir yandan özel dedektiflik hizmetlerine gösterilen talep yükselirken, diğer yandan da bu hizmetleri veren özel dedektiflik firmalarının ve özel araştırma kuruluşlarının sayısı artmaktadır. Dedektiflik mesleğinin ülkemizde gelişmesi açısından bu durum sevindiricidir. Ancak işin bir de olumsuz yönü var. Maalesef bugüne kadar bir özel dedektiflik yasası çıkarılamamıştır. Gerçi bu yönde ilk adımlar 1994 yılında atılmıştır. Bir yasa tasarısı hazırlanmış ve Meclis’te görüşülmüştür. Hatta bu tasarı Meclis’ten geçmiştir de. Ancak zamanın Cumhurbaşkanı, yetkisini kullanarak bu yasa taslağının yeniden görüşülmesini istemiş ve Meclis’e iade etmiştir. Buraya kadar herşey iyi de, ne olduysa bir daha tasarı Meclis gündemine girememiştir. Aradan geçen bunca zamandır da tasarı tozlu raflarda kalmıştır.

Sevgilinizi Nasıl Takip Edersiniz?

2000’li yıllardan itibaren özel dedektiflik mesleği ciddi bir hareket kazanmaya başlayınca, dönemin önde gelen özel dedektiflik firmaları biraraya gelerek 2007 yılında Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ni kurmuştur. Bu dernek özel dedektiflik firmalarını bir çatı altında toplamak, çalışma yöntemlerini belirlemek ve etik ilkeleri tespit etmek amacı ile kurulmuş ve hemen faaliyete geçmiştir. Daha sonra bu dernek, Uluslararası Özel Dedektifler Federasyonu’na üye olarak mesleğin uluslararası standartlara kavuşması yönünde çaba göstermiştir.

Bu çerçevede Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üye olan bütün özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşlarında görev yapan kişilerden şu şekilde davranmaları beklenmektedir:

  • Talep edilen hizmetin ayrıntılarını ve hizmet talep eden kişi veya kuruluşların beklentilerini doğru anlamak
  • Dedektiflik hizmeti talep eden kişi veya kuruluşlara, yasal düzenlemelere uygunluğu ve talep edilen hizmetin sonuçları konusunda önerilerde bulunmak
  • Verilecek hizmet çerçevesinde mali, yasal, zaman ve kaynak açısından uygun bir plan hazırlamak
  • Verilecek hizmetin koşullarına uygun soruşturma yöntemlerini kullanmak
  • Gerekli durumlarda planlarını gözden geçirmek ve değiştirmek
  • Çıkar çatışmaları olduğunda bunların üstesinden gelmek

Gelelim sevgili takibi konusunda yapılacak çalışmalara. Sevgililik durumu çok özel bir ilişkidir. Evliliğe giden yolda çiftlerin birbirini tanıması ve ileride ne kadar uyum sağlayabileceklerini görmesi açısından önemlidir. İnsanlar bazen oldukları gibi görünmezler ve gerçek davranışlarını sergilemezler. Sevgililer biraradayken, doğal olarak hayat güzeldir. Kısa aralıklarla biraraya gelindiği için de sadece yaşamın güzel yanları ön plandadır. Ama çiftler kendi başlarına kaldıklarında, ne yaparlar, ne ile ilgilenirler, nereye giderler ve nasıl vakit geçirirler? Çiftlerin gerçek karakterlerini ancak onları izleyen üçüncü bir göz görebilir.

Bu nedenle özel dedektiflik firmalarından sevgili takibi hizmeti talep edilebilir. Ancak özel dedektifler yukarı açıklanan koşullarda kendilerinden beklenen hizmeti verebilirler. Anayasa ile de korunan kişi hak ve özgürlüklerine ve mevcut yasal düzenlemelere aykırı hareket edemezler.

Birçok özel dedektiflik firması müşterilerine bu yönde hizmet vermektedir. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, talep edilmesi halinde sevgili takibi hizmeti vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler