Suçun Önlenmesinde Dedektiflik Çalışmaları

Suçun Önlenmesinde Dedektiflik Çalışmaları

Etik ilkelere ve çalışma kurallarına sıkı sıkıya bağlı olan özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin önem verdikleri ve titizlik gösterdikleri en önemli konu gizliliktir. Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri daha hizmet vermeye başlamadan önce, talep edilen hizmetin koşullarını, sınırlarını ve kapsamını görüşürken, dedektiflik hizmeti talep eden kişi ve kuruluşlardan bir takım ön bilgiler ve belgeler alırlar. Bunlar zaten verilmek zorunda olan bilgi ve belgelerdir. Aksi halde ne hizmetin tanımı yapılabilir ne de bir hizmet verilebilir. Sözleşme yapıldıktan ve özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri çalışmalara başladıktan sonra da, çalışmanın gereği olarak bir takım özel bilgilere ve belgelere de ulaşılacaktır. İşte bütün bu bilgi ve belgelerin gizli tutulması ve üçüncü kişilerler ile her ne amaçla olursa olsun paylaşılmaması gerekmektedir. Gizlilik prensibi gereğince bu bilgi ve belgeler, yani elde edilen bütün bulgular, bir rapor eşliğinde sadece hizmeti talep eden kişi ve kuruluşa teslim edilecektir.

Suçun Önlenmesinde Dedektiflik Çalışmaları

Özel dedektiflik hizmetlerinin bu temel ilkesinin tek bir istisnası bulunmaktadır. O da suça ulaşılma durumudur. Eğer özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, çalışmaları sırasında bir suç işlendiğini tespit ederlerse veya suçun işlenmeye devam ettiğini görürlerse, vakit geçirmeden ellerindeki bulguları devletin resmi güvenlik makamları ile paylaşmaları gerekmektedir. Bu durum, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması bakımından özel dedektiflik çalışmalarının önemini ortaya çıkarmaktadır.

Suçun önlenmesi açısından özel dedektiflik çalışmalarının bir faydası budur. Ama işin bir başka yönü daha var. Bilindiği gibi en fazla talep edilen özel dedektiflik hizmetleri arasında, çocuk takibi, öğrenci takibi, çocuk arkadaşlarının takbi, kötü alışkanlıkların takibi, bakıcı takibi ve bunlara benzer hizmetler de var. Çocukların kötü arkadaşlıklar kurmaları ve kötü alışkanlıklar edinmeleri, onların saf ve masum duyguları yüzünden çok daha kolay olmaktadır. Bunu fırsat bilen ve kullanmak isteyen kötü niyetli kişiler de yok değil. Eğer bu tür durumlar önceden farkedilip önlem alınabilirse ileride yaşanacak kötü olayların önüne geçilmiş olur. Bu durumların farkedilmesi ise ancak özel dedektiflik firmalarından ve özel araştırma kuruluşlarından alınacak bu hizmetler ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmalar sırasında suç örgütlerine ulaşmak ve suç teşkil eden hareketlerin zamanında farkına varmak, gerek suçluların tespit edilip yakalanması ve gerekse çocukların suç işlemelerinin önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir.

Çocukların her durumda yalnız bırakılmaması ve gözlem altında tutulması gerekiyor. Çalışan anne ve babalar için bu işin güçlüğü ortadadır. Özel dedektiflik çalışmalarının suçun önlenmesi yönünden ne gibi faydaları olduğu konusunda ayrıntılı görüşme yapmak istenirse, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır. Gerek bilgi almak gerekse bu hizmelerden birini talep etmek için şirketimize müracaat edebilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler