Takip Hizmeti Ücretleri

Takip Hizmeti Ücretleri

Özel dedektiflerin ne iş yaptıkları sorulduğunda klasik olarak verilen cevap şudur: kendilerine uygun yöntemler kullanarak, bilinen durumların bilinmeyen yönlerini ve görünen şeylerin görünmeyen yüzlerini araştırırlar ve bunları belgelerler. Bu basit tanım bile özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin ne kadar detaylara indiklerini, titizlikle çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar sırasında her ne kadar özel yöntemler kullansalar da teknolojik yeniliklere uygun olarak modern cihazlar da kullanırlar. Bu yüzden her an yeni şeyler öğrenmek ve kendilerini yenilemek zorundadırlar.

Takip Hizmeti Ücretleri

Özel dedektiflik mesleğine girmek kadar bu mesleği sürdürebilmek de sanıldığı kadar kolay değildir. Ancak buna rağmen özellikle son otuz yıldır gittikçe artan bir şekilde talep gören özel dedektiflik mesleğinin kendine has bir yasası çıkarılamamıştır. Böyle olduğu için de resmi olarak özel dedektiflerde olması gereken nitelikler ve özellikler belirlenmiş değildir. Özel dedektiflik firmalarının nasıl kurulacağı, nasıl çalışacağı ve nasıl denetleneceğine yönelik esaslar yoktur. Bütün bu yasal ihtiyaçlar, yürürlükte olan ceza kanunu, borçlar kanunu, medeni kanun, ticaret kanununu ve diğer yasaların hükümleri ile karşılanmaya çalışılmaktadır.

Bir de Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından çıkarılan Dedektiflik Mesleği Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Durum yasal açıdan böyle olunca özel dedektiflik mesleğine bir çeki düzen verecek, mesleğin ihtiyaçlarını karşılayacak, mimarlar odası, yeminli mali müşavirler odası, çevre mühendisleri odası ya da makina mühendisleri odası gibi özel bir meslek odası da kurulamamıştır. Özel dedektiflik mesleğinde talep edilecek tarifenin belirlenmemiş olması da büyük ölçüde bir meslek odasının kurulmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Kısaca özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin verecekleri takip ve araştırma hizmetleri için belirlenmiş bir ücret tarifesi yoktur.

Bu durumda özel dedektiflik firmasından bir hizmet talep edildiğinde, istenen çalışmanın koşulları ve durumları değerlendirilmekte ve hizmetin güçlük derecesine ve bir takım faktörlere bakılarak işin durumuna göre bir ücret talep edilmektedir. Böyle olunca da özel dedektiflik firmalarının talep ettikleri ücretler bir firmadan diğerine farklılık göstermektedir. Peki ücretin bu kadar farklılaşmasına etki eden faktörler neler olabilir?

Bir kere talep edilen hizmetin ne kadar süreceği önemli bir kriterdir. Doğal olarak birkaç günde tamamlanabilecek bir hizmetin bedeli, haftalar sürecek bir takip ve araştırma hizmetinden daha düşük olur. Ayrıca hizmet verilecek alanın genişliği de önemli bir faktördür. Sadece il veya ilçe sınırları içinde verilecek bir hizmetin ücreti, farklı illere yolculuk yapılması gereken bir hizmetin ücretine göre düşük kalır. Bu arada çalışmanın boyutları özel cihazlar ve programlar kullanılmasını gerektiriyorsa elbette bu durumda da özel dedektiflik bürosunun talep edeceği ücret yükselir. Çünkü firma bu cihazlara bir yatırım yapmak zorundadır.

Herşeye rağmen bir hizmet talep edildiğinde sadece ücrete odaklanmamak gerekir. Hizmet alınacak firmanın nitelikleri de göz önünde tutulmalıdır. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması vereceği hizmetler karşılığında müşterilerinden en uygun ücreti talep etmektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler