Türk İnsanının Özel Dedektife Bakışı

Türk İnsanının Özel Dedektife Bakışı

Birçok temel mesleğin icra edilmesi için bu alanda lisans sahibi olmaları zorunlu tutulmuştur. Örneğin, mali müşavirler, avukatlar, doktorlar, eczacılar, diyetisyenler, fizyoterapistler, psikologlar bu şekildedir. Bu kişilerin yanlarında çalışan insanların ise, bu meslek sahipleri ile birlikte olmak ve onlara bağlı olmak koşulu ile, bunun yanında belli bir deneyim ve eğitim sahibi olmak koşulu ile çalışmalarına izin verilir.

Türk İnsanının Özel Dedektife Bakışı

1994 tarihinde hazırlanan ve meclise getirilen, ancak mecliste kabul edilmesine rağmen dönemin Cumhurbaşkanı tarafndan geri çevrilen, bugüne kadar da hala çıkarılamamış olan özel dedektiflik yasası bu açıdan önemlidir. Çünkü bu yasa tasarısı özel dedektif, özel araştırma görevlisi ve ofis çalışanlarının ne şekilde istihdam edileceğini, bu kişilerin mesleğe nasıl kabul edileceklerini ve birçok detayı düzenlemektedir.

Ancak bu yasasnın çıkmamış olması, gititkçe büyük bir ihtiyaç haline gelen özel dedektiflik mesleğinin yapılmayacak olması anlamına gelmiyor. Her gün yeni özel dedektiflik firmaları veya özel araştırma kuruluşları ortaya çıkıyor ve bu meslek fiilen yapılmaya devam ediyor. Ancak böyle bir karmaşada ne yazık ki özel dedektiflik mesleği zarar görmektedir. Ne oldukları bilinmeyen, nasıl kadrolaştıkları, hangi deneyimlere ve hangi uzmanlıklara sahip oldukları bilinmeyen çok sayıda firma piyasaya çıkmış durumdadır. Bunların önemli bir kısmı sahte firmalardır ve bütün amaçları haksız kazanç sağlamak ve çaresiz durumdaki insanları dolandırmaktır.

Özel dedektiflik mesleğinin ülkemizdeki gelişimine bakılırsa, yabancı ülkelerdeki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de özel dedektifliğe ihtiyaç duyulmaya başlandığı bir gerçektir. Ülkemizin dışa açılmaya başladığı, liberalleşmeye başladığı ve dünya ile daha fazla iletişim içine girdiği 1980’li yıllardan itibaren de özel dedektiflik hizmetleri, kişiler ve kuruluşlar tarafından daha fazla talep görmeye başlamıştır. 1994 yılında ilk yasa tasarısı meclise geldiğinde ülkemizde 70 civarında özel dedektif olduğu tahmin edilmektedir.

Ülkemizdeki insanların özel dedektiflik hizmetlerinin ne olduğu, nasıl bir yarar sağladığı ve bu hizmetlerden nasıl yararlanacakları konusunda bilinçlenmenin 2000’li yıllardan itibaren arttığı söylenebilir. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, 2006 yılında kurularak bu alanda hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşunu takip eden yıl, 2007 yılında İstanbul’da hizmet veren özel dedektiflik firmaları bir araya gelerek Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ni kurmuşlardır. Şirketimiz bu derneğin ilk üyeleri arasındadır. Bugüne geldiğimizde ülke genelinde faaliyet gösteren ve bu mesleği meslek ilkeleri ve çalışma kurallarına uygun olarak ifa eden, anayasa ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmet veren firmaların sayısı 100’ü bulmuştur. Ancak bu sayıdan daha fazla sahte özel dedektiflik firması olduğu bilinmektedir.

Bugün özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetleri kapsamında çok çeşitli hizmetler verilmektedir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, kişi ve kuruluşlardan farklı talepler de gelmektedir. Şirketimiz hem çalışan kadrolarının yetkinliği hem de kullanılan ekipmanların son teknolojik ürünler olması bakımından, ülkemizdeki sayılı özel dedektiflik firmalarından biridir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler