Türkiye’de Özel Dedektiflik

Türkiye’de Özel Dedektiflik

Zaman zaman gözde meslekler konusunda araştırmalar yapılır. Ama ilginç olanı şu ki özel dedektiflik mesleği de gittikçe popüler olmaya ve en çok tercih edilen meslekler arasına girmeye başlamıştır. Bu kadar ilgi görmesine rağmen özel dedektiflik mesleğinin hala boşlukları doldurulabilmiş değildir. Çünkü özel dedektiflik, yasal bir zemine hala kavuşamamıştır.

Türkiye’de Özel Dedektiflik

Aslına bakılırsa 1994 yılında (yani tam yirmi bir yıl önce) bir özel dedektiflik yasası hazırlanarak Meclis’te görüşülmüştür. Ama o dönemin Cumhurbaşkanı tarafından bu yasa taslağı yeterli bulunmamış ve yeniden görüşülmesi isteği ile Meclis’e iade edilmiştir. Meclis, bunun üzerine taslakta bir takım değişiklikler yapmış ama ne yazık ki bir daha görüşme imkanı bulamamıştır.

Bu arada çeşitli özel dedektiflik büroları ve özel araştırma kuruluşları kurularak faaliyete geçmişler bile. Yani ortada fiili bir durum yaratılmış. Özel dedektiflik yasası henüz çıkmamış ama Türk ticaret kanunu, borçlar kanunu ve mevcut diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde bu firmalar kurulmaya ve çalışmaya başlamıştır. 2007 yılına gelindiğinde, bu firmaları çatısı altında toplamak, çalışma prensiplerini ve etik kurallarını belirlemek ve dedektiflik mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak üzere, ismi kısaca Özel Dedektifler Derneği olan, tam ismi ile Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği kurulmuştur.

Bu derneğin bir görevi de özel dedektiflik yasasının çıkarılması için çaba göstermek olmuştur. Bu amaçla yasa yeniden gündeme getirilmiş ve çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yabancı ülkelerde özel dedektiflik mesleğinin uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeler ele alınmış ve tercüme edilmiştir.

İşin doğrusu bu çabalar da bir netice verebilmiş değil. Bugün hala özel dedektiflik yasası yoktur. Ama yukarıda da değinildiği gibi özel dedektiflik mesleği ilgi çekmeye devam etmektedir ve en fazla tercih edilen meslekler arasına girmiştir.

Genelde hukuki davaların çabuk sonuçlanmasını sağlamak ve kişilerin mağdur olmalarının önünde geçmek için özel dedektiflik hizmetleri yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu alanda verilen dedektiflik hizmetleri, mevcut yasal düzenlemeler kapsamında sürdürülmekte ve uluslararası meslek standartlarına uygun faaliyet gösterilmektedir. Kişi veya kuruluşlardan gelen dedektiflik talepleri, oldukça geniş bir alana yayılmaktadır ve bu talepler, vekalet yasaları içinde ele alınmakta, ahlaki ve hukuki bir dayanağı olmasına dikkat edilmekte, halka açık bölgelerde ve herkese açık bilgi kaynaklarından faydalanarak karşılanmaktadır. Amacı dışında hiçbir faaliyet gösterilmemektedir.

Özel Dedektifler Derneği de bu anlamda anayasa ve diğer yasalarda yerini bulan kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine önem vermekte ve özel yaşama saygı gösterme konusunda ödün vermeden hizmet verilmesini istemektedir.

Fiilen yapılmakta olan ve gittikçe talep gören özel dedektiflik mesleğinin beklenen seviyeye çıkarılması için bir an önce bir yasanın, veya kanun hükmünde kararnamenin ya da bir genelgenin çıkarılması gerekmektedir.

Ülkemizde özel dedektifliğin durumu konusunda daha fazla açıklama isteniyorsa, şirketimiz çalışanları gerekli bilgileri vermeye hazırdır. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti alma ihtiyacı varsa şirketimiz en hızlı ve güvenli hizmeti vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler