Türkiye’deki Dedektiflik Firmaları

Türkiye’deki Dedektiflik Firmaları

Her fırsatta ülkemizde bir özel dedektiflik yasasının olmadığından bahsedilmektedir. Çünkü uygulamada gittikçe gelişen ve talep gören özel dedektiflik faaliyetleri vardır ama yasal bacağı hep eksik kalmaktadır. Her ne kadar başta Anayasa olmak üzere, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde özel dedektiflik mesleği yürütülmeye çalışılsa da, yine de dedektiflik mesleğinin işleyişini, prensiplerini, ilkelerini ve denetlenmesini sağlayacak kendine özgü bir yasanın çıkmış olması çok önemlidir. 1994 yılından bugüne yirmi yıldan fazla bir zaman geçmiştir. İlk defa özel dedektiflik yasa tasarının Meclis’te görüşüldüğü ve kabul edildiği yıldır 1994. Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmesi için Meclis’e iade edilmiş ve nedense bunca zamandır bir daha üzerinde durulmamıştır.

Türkiye’deki Dedektiflik Firmaları

Bir özel dedektiflik yasasının olmaması çok ciddi bir eksikliktir. Çünkü bugün sayıları onlarca ifade edilen sahte özel dedektiflik firması açılmışsa ve kişi ve kuruluşlar bu nedenle mağduriyet yaşıyorlarsa bu işin tek sorumlusu sisyasilerdir. 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği de yasa tasarası üzerinde çalışmış ve yeni bir taslak hazırlamıştır ama bu da bir çözüm getirmemiştir.

Peki bu yasal düzensizlik içinde ülkemizde faaliyet gösteren özel dedektiflik firmalarının durumu nedir? Sahte özel dedektiflik firmalarını konu dışında bırakıyoruz. Hiç olmaması gereken bir durum, umarız bir gün özel dedektiflik mesleği bir yasal zemine oturunca düzelecektir. Biz bu işi profesyonel olarak yapan özel dedektiflik firmalarının durumuna bakalım.

Mevcut durumda bütün özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, bir kere yukarıda sözü edilen mevcut yasal düzenlemelerin sınırları ve koşulları içinde çalışmaktadır. Ayrıca Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından uluslararası standartlar dikkate alınarak hazırlanan Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği, önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Profesyonel özel dedektiflik firmaları bu yönetmelik esasları doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Bu firmalar ayrıca, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, Vergi Dairesi’ne ve Ticaret Odası’na kayıtlıdırlar. Birer vergi levhası ve oda kayıt belgesi bulunmaktadır. Bunun yanında Belediye ruhsatı, marka tescili ve buna benzer bir takım belgelere sahiptirler.

Özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, özellikle, kendilerinden bir hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara hizmet vermeye başlamadan önce mutlaka bir hizmet sözleşmesi yapmaktadır. Bu sözleşme verilecek hizmetin sınırları, koşulları ve kullanılacak yöntemin belrlenmesi açısından çok önemlidir.

Bu işi profesyonel olarak yapan özel dedektiflik firmaları, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üyedir ve dedektiflik mesleğinin gelişmesi anlamında derneğin çalışmalarına katkı sağlarlar.

Kadrolarında bulunan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, genelde devletin güvenlik birimlerinde görev yapmış ve emekli olmuş kişilerdir. Eğitimli ve belli bir mesleki deneyime sahip kişilerdir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da bu sayılan özelliklerde bir özel dedektiflik firmasıdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler