Uluslararası Çapta Çalışan Dedektife Nasıl Ulaşılır?

Uluslararası Çapta Çalışan Dedektife Nasıl Ulaşılır?

Ülkemizden Özel Dedektifler Derneği’nin de üyesi olduğu Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu (International Federation of Associations of Private Detectives), 18. Genel Kurul toplantısını 2011 yılında, Özel Dedektifler Derneği ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşmişti. Bu toplantıya İngiltere, Avusturya, Danimarka, Norveç, Macaristan, Hollanda, Slovenya, Romanya, Hindistan, Almanya, İtalya ve Dünya Özel Dedektifler Birliği’nden toplam 25 delege katılmıştı.

Uluslararası Çapta Çalışan Dedektife Nasıl Ulaşılır?

Topantıda, özel dedektiflik mesleğinin etik kuralları, Avrupa ülkelerindeki yasal düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesi ve uluslararası dedektiflik mesleği standartlarının belirlenmesi konuları ele alınmıştı.

Bu toplantının ülkemizde gerçekleştirilmiş olması önemlidir. Her ne kadar 1980’lerden sonra özel dedektiflik mesleiği tanınmaya ve çeşitli ihtiyaçlarla talepler ortaya çıkmaya başlasa da kısa sürede ülkemizde özel dedektiflik, önemli bir mesleki faaliyet olarak gelişmeye ve önemsenmeye başlamıştır. Bugün için tek bir eksiğimiz bulunmaktadır, o da özel dedektiflik yasa taslağının bir an önce Meclis’te görüşülmesi ve bu yasanın çıkarılmasıdır.

Gittikçe rağbet gördüğü için özel dedektiflik sektörü, haksız ve kolay kazanç peşinde olanların da iştahını kabartmaktadır. Öyleki son zamanlarda internet üzerinde arka arkaya özel dedektiflik web sitelerinin açıldığı görülmektedir. Eğer bu kuruluşlar cidden dedektiflik mesleğine gönül veren ve hakkıyla bu işten para kazanmaya çalışan kuruluşlar olsaydı, bu çok güzel bir şey olurdu. Ama durum hiç de öyle değildir.

Bugün ismi taklit olan, adresi ve iletişim bilgileri doğru olmayan, ne oldukları belirsiz özel dedektiflik bürolarının sayıları yüzlerle ifade edilmektedir. İnternette yapılacak kısa bir aramada bunların birçoğuna rastlamak mümkündür. Özel dedektiflik yasasının yürürlüğe girmesi ve gerekli yaptırımların uygulanmaya başlaması ile bu durumun önüne geçileceği kesindir. Ancak nedense bir türlü yol alınamamaktadır.

O zaman özel dedektiflik hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi veya kuruluşlar uluslararası çapta çalışan özel dedektilik bürolarına ve özel dedektiflere nasıl ulaşacaklar?

Bunun kriterlerini vermek mümkün değildir. Ama işin doğrusu özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin bağlı oldukları özel dedektiflik büroları incelenirse, bu daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü kendini kanıtlamış ve uzun yıllardır sektörde var olan özel dedektiflik büroları, öyle sıradan özel dedektiflerle çalışmazlar. Bu en azından kendilerine duyulan güvenin sarsılmaması için de gereklidir. Böyle olunca dedektiflik mesleğini yıllardır başarı ile yapan özel dedektiflik bürolarının kadrosunda yer alan özel dedektifler uluslararası çapta dedektif olarak kabul edilebilir. Bunun yanında söz konusu özel dedektiflik bürosu eğer bir de Özel Dedektifler Derneği’ne üye ise, yine kadrolarındaki özel dedektifler nitelikli dedektiflerdir. Çünkü her ki durumda da bu özel dedektifler, uluslararası dedektiflik mesleki standartlarını bilen ve uygulayan dedektiflerdir.

Uluslararası çapta çalışan dedektiflere nasıl ulaşılacağı konusunda daha geniş bilgi almak için hemen şirketimize geliniz. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti de almak isterseniz, şirketimiz deneyimli ve güvenilir bir kadroya sahiptir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler