Uluslararası Özel Dedektiflik Nedir?

Uluslararası Özel Dedektiflik Nedir?

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin ilk üyelerinden biridir. Bu dernek aynı zamanda Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu üyesidir. Federasyon, 1964 yılında Viyana’da kurulmuştur ve dedektiflik mesleği alanında tek federasyondur.

Uluslararası Özel Dedektiflik Nedir?

Bu arada Özel Dedektifler Derneği, 1960 yılında Almanya’da kurulan Uluslararası Özel Dedektifler Derneği ile kardeş kuruluş olmuştur.

2011 yılı Ağustos ayınca, Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu’nun 18. Genel Kurulu Toplantısı ile, Almanya merkezli Uluslararası Özel Dedektifler Derneği’nin 51. Genel Kurul Toplantısı, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin ev sahipliğinde, İstanbul’da yapılmıştır.

Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu’nun toplantısına, ülkemiz ile birlikte, İngiltere, Avusturya, Almanya, İtalya, Danimarka, Norveç, Macaristan, Hollanda, Slovenya, Romanya, Hindistan ve Dünya Özel Dedektifler Birliği’ne üye toplam 25 delege katılmıştır.

Uluslararası Özel Dedektifler Derneği’nin Genel Kurul toplantısına ise Almanya ve Avusturya’da faaliyet gösteren 18 özel dedektiflik şirketi yanında bütün dünyadan toplam 55 özel dedektif katılmıştır.

Bu toplantıda özel dedektiflik mesleğinin gelişimine yönelik şu konular ele alınmıştır:

 • Uluslararası dedektiflik mesleği standartları
 • Dedektiflik mesleğinin etik kuralları
 • Avrupa ülkeleri arasında yasal düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesi

Bu toplantıların İstanbul’da yapılmış olması, ülkemizdeki özel dedektiflik faaliyetlerinin standartlaşması ve etik ilkeler ve belirlenen çalışma kuralları çerçevesinde yürütülmesi açısında çok yararlı olmuştur.

Bunun yanı sıra yabancı ülkelerin özel dedektiflik firmaları ve özel dedektifleri ile yakından temas edilmiş olması ve yakın görüş alışverişi yapılması, ülkemizde bu mesleğin gelişimine katkı sağlamıştır. Bu vesile ile yabancı ülkelerdeki özel dedektiflik hizmetleri ve özel araştırma hizmetlerinin veriliş yöntemleri, kullanılan teknikler, son teknolojik ekipmanlar ve karşılaşılan sorunlar dile getirilmiştir.

Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu’nun 2014 yılı toplantısı Paris’te, 2015 yılı toplantısı ise Barselona’da gerçekleştirilmiştir. Son toplantıda üzerinde durulan konular şunlar olmuştur:

 • Özel dedektiflik şirket sayısı
 • Özel dedektiflerin sayısı
 • Yasal düzenlemeler
 • Dedektifler için yasal olarak bir lisans gerekli mi?
 • Resmi bir kontrol kuruluşu var mı?
 • Özel dedektifler tarafından hazırlanan raporlar, mahkemede delil olarak kabul ediliyor mu?

Aslına bakılırsa yabancı dedektfiler de benzer sorunlar yaşamaktadır. Ancak ulusal olsun uluslararası alanda çalışıyor olsa bütün özel dedektiflerin uymaları gereken ilkeler, Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu tarafından tespit edilmiş ve üye dedektif dernekleri tarafından kabul edilmiştir. Esas olarak on maddeden oluşan bu etik ilkeler şunlardır:

 1. Sorumluluk duymak ve hesap verebilir olmak
 2. Dürüstl ve doğru davranmak
 3. Tedbirli ve titiz olmak
 4. Çıkar çatışmalarına taraf olmamak
 5. Yasal düzenlemelere uygun davranmak
 6. Yetkin, saygılı ve nazik olmak
 7. Herkese eşit davranmak
 8. Bilgi ve belgelerin gizli tutulmasını sağlamak
 9. Düzgün davranmak
 10. Duyarlı olmak ve uygun olmayan davranışları rapor etmek

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasına bağlı bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, uluslararası alanda çalışabilecek bilgi, deneyim ve teknik donanıma sahiptir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler