Velayet Davalarında Başarı

Velayet Davalarında Başarı

Normal koşullarda bir ailede çocuklar anne ve babanın velayeti altındadır. Yasal bir durum söz konusu olmadığı sürece velayet hakkı anne ve babadan alınamaz. Evlilik ilişkisi devam ettiği sürece anne ve baba velayet haklarını birlikte kullanırlar. Ancak bir boşanma durumunda evlilik işikisi sona ermiş demektir. Bu durumda boşanma davasına bakan hakim velayet hakkını duruma göre eşlerden birine verir. Medeni kanunun velayet ilgili temel hükümleri bu şekildedir.

Velayet Davalarında Başarı

Yine medeni kanuna göre boşanma olmasa bile iki durumda velayet hakkı eşlerden alınabilir. Aşağıda açıklanan durumlarda mahkeme anne veya babanın üzeindeki velayet hakkını kaldırabilir:

  • Anne veya baba, eğer deneyim eksikliği veya bir hastalık yüzünden ya da uzakta bulunduğu için velayet görevini gerektiği şekilde yerine getiremiyorsa
  • Anne veya baba, çocuğa karşı yeterince ilgi göstermiyor ya da çocuğa karşı olan yükümlülüklerini ciddi bir şekilde yerine getirmiyorsa

Mahkeme, bu sayılan ihtimallerde duruma göre anne veya babanın, ya da her ikisinin birden velayet hakkını kaldırabilir.

Bunun yanında bazı durumlarda velayetin değiştirilmesi davası da açılabilir. Çocuğun velayeti bırakılan anne veya babanın durumunda sonradan meydana gelen değişiklikler yüzünden eğer velayet hakkını yeteri derecede kullanamama durumu ortaya çıkarsa, diğer eş velayet hakkının kaldırılması ve kendisine bırakılması yönünde bir dava açabilir. Bu durumda çocuğun menfaati bunu gerektiriyorsa mahkemede velayet hakkı değiştirilebilir.

Böyle bir iddiada bulunan eş eğer kanıtları ile bu gerçeği ortaya koyabilirse mahkemeden istediği yönde bir karar çıkarabilir. Gerek bu yönde bir kararın alınması ve gerekse mahkeme sürecinin uzamaması ve çabuk bir karar alınması için durumun bilgi ve belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Bu noktada özel dedektiflik firmalarına ve özel araştırma kuruluşlarına iş düşmektedir.

Genel olarak bu kuruluşlarda görev yapan ve bu konuda uzman ve deneyimli olan özel dedektifler hızlı bir çalışma sonunda istenen kanıtları toplamaktadır.

Son zamanlara velayet davaları konusunda yaptıkları çalışmalarda özel dedektiflik firmaları büyük başarılar elde etmişlerdir.

Mahkemede çocuğun velayet durumu görüşülürken, çocuğun bugünkü sosyal yaşantı durumu, okul ve arkadaş çevresi ve anne ve babadan hangisi ile daha mutlu olacağı gibi kriterleri göz önünde bulundurur. Velayet hakkının verileceği eşin düzgün bir işe sahip olup olması, yaşam şeklinin çocuğun ahlakına uygun olup olması, çocuğun ihtiyacı olan sağlık, eğitim ve sosyal yaşam olanaklarından nasıl faydalanacağı, maddi ve manevi ihtiyaçlarının ne kadar karşılanacağı gibi başka faktörler de verilecek kararda etkilidir. Toplumda genel kanı velayetin anneye bırakılması şeklinde olsa da mahkeme farklı yönde karar verebilir.

Eşlerden birinin velayet hakkını alabilmesi için çocuğun ve toplumun ahlaki değerleri açısından uygun görülmesi ve bu durumunu ispatlaması gerekir. İşte özel dedektiflerin çalışmaları bu noktada önemlidir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, velayet davalarında talepte bulunan eşe kanıtların toplanması ve mahkemeye sunulması konusunda destek olmaktadır ve başarılı sonuçlar almaktadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler