Velayet Davasında Özel Dedektifin Önemi

Velayet Davasında Özel Dedektifin Önemi

Boşanma davaları sonunda, çocukların hangi eş ile yaşamaya devam edeceği, bakımlarını kimin üstleneceği ve geçimlerinin nasıl sağlanacağı önemli bir karardır. Ancak mahkemenin verdiği velayet kararı, daha sonraki gelişmelere bağlı olarak bir velayet davası açılmak suretiyle her zaman değiştirilebilir.

Velayet Davasında Özel Dedektifin Önemi

Velayetin değiştirilmesi için açılan dava genelde şu gerekçelere dayanmaktadır:

  • Velayet hakkını alan anne veya babanın sosyal veya ekonomik durumunun değişmesi
  • Daha sonra ortaya çıkan bir takım nedenlerle, velayet hakkını alan anne veya babanın velayet hakkını gerektiği şekilde kullanmaması
  • Çocuğun menfaatlerinin böyle bir değişikliği gerektirmesi

Velayet hakkına sahip olan eşin yeniden evleniyor olması, velayetin hakkının kaldırılması veya değiştirilmesi için haklı bir neden değildir. Ama bu evlenmeden dolayı çocuğun çıkarları zarar görüyorsa, ya da çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimi bu evllilk yüzünden olumsuz etkileniyorsa, bu durumda velayetin değiştirilmesi söz konusu olabilir.

Sadece boşanma durumunda değil, Medeni Kanun esaslarına göre, aşağıda sayılan durumlardan biri gerçekleşmişse, hakim velayet hakkının kaldırılmasına karar verebilir:

  • Anne veya babanın deneyimsiz olması, uzun süreli bir hastalığa yakalanması, uzak bir yerde ikamet etmek zorunda olması ya da buna benzer bir nedenle velayet görevini gereğktiği şekilde yerine getirememesi.
  • Anne ve babanın çocuğa yeterince ilgi göstermemesi veya çocuğa karşı sorumluluklarını ağır bir şekilde ihmal etmesi.

Bu durumda da velayet davası açılarak kusurlu eşin velayet hakkının kaldırılması talep edilebilir. ancak hangi şekilde olursa olsun, velayet hakkının talep edilmesi veya kaldırılması taleplerinde bu durumun kanıtlanması dava sürecini hızlandıracaktır.

Bu noktada özel dedektifler ve özel araştırma görevlilerinin yapacakları çalışmalar önem kazanmaktadır. Özel dedektiflik firmaları veya özel araştırma kuruluşlarından talep edilecek velayet araştırma hizmetleri ile, velayet davası açmak isteyen anne veya babalara, iddialarını kanıtlayacak bilgi ve belgeler toplanmaktadır. Velayet araştırma hizmetleri, işin içinde çocuklar bulunduğu için hassas bir konudur ve titizlikle yürütülmesi gerekir.

Mahkeme, velayet davası sırasında çocuğun ruhsal durumunu, sosyal durumunu, eşlerin eknomik güçlerini ve çocuğun arkadaş ve okul çevresini de dikkate alarak karar verir. Velayet hakkını sahip olan eşin yaşam şeklinin çocuğun gelişimine uygun olması, düzgün bir işinin olması, çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayabilmesi ve çocuğa gerekli ilgi ve sevgiyi gösterebilmesi çok önemlidir. Ama bu sayılanlardan herhangi birinde ortaya çıkacak bir ihmal veya eksiklik, kanıtlanması durumunda mahkemenin kararını etkileyecektir. Özel dedektiflerin veyaözelaraştırma görevlilerinin araştırmaları bu konularda yoğunlaşmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler ve Özel Dedektifler Derneği tarafından belirlenen etik ilkeler ve çalışma kuralları çerçevesinde toplanan kanıtlar mahkeme sürecini de hızlandıracaktır.

Velayet davasında özel dedektif tutmanın önemi konusunda daha fazla bilgi almak ve ihtiyaç durumuna göre böyle bir hizmet talep etmek için, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması yönetici ve çalışanlarına güvenebilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler