Velayet Davasını Nasıl Kazanabilirim?

Velayet Davasını Nasıl Kazanabilirim?

Ortada eğer bir çocuk varsa, boşanma davalarında en önemli konu velayettir. Boşanma sürecinde mahkeme, dava deam ederken geçerli olmak üzere, çocukların velayeti konusunda, önlem olmak üzere geçici olarak, dava sonunda ise kesin olarak velayet kararı verir. Yasalarda çocuğun velayetinin anneye veya babaya verilmesi konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda hakimin, çocuğun çıkarlarını gözeterek bir karar vermesi gerekmektedir. Çiftlerin boşanma nedenlerini, kişiliklerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, çocuğun yaşını, kişisel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak hakim karar verecektir. Yargıtayın bir takım kararlarında, velayet konusunda karar verilirken çocuğun da dinlenmesi ve görüşünün alınması gerektiği yönünde görüşler bulunmaktadır. Elbette bunun için çocuğun, kendisini ifade edebilecek yaşta ve olgunlukta olması gerekir.

Velayet Davasını Nasıl Kazanabilirim?

Velayet konusunun hukuksal yönü bu şekildedir. Ama doğal olarak ayrılan eşler çocuklarından vazgeçmek istememektedir. Mahkemenin verdiği karara rağmen eşlerden diğeri velayet davası açmakta ve çocuğun velayet hakkının kendisine verilmesi gerektiğini iddia edebilmektedir.

Mahkeme çocuğun velayeti konusunda karar verirken, çocuğun çıkarlarını gözetecektir. Çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Aynı zamanda ruhsal ve fiziksel gelişimi de sağlıklı olmak zorundadır. Bu gereksinimlerin karşılanması için gereken ortam yaratılmak zorundadır. Ne yazık ki boşanma davalarında en fazla zarar gören çocuklar olmaktadır.

Çocukların velayeti verilen eş, daha sonra, kötü alışkınlıklar edinir, kötü bir yaşam sürmeye başlar ve bu durum çocuğun gelişimi açısından kötü bir ortam yaratırsa, diğer eşin velayet davası açarak çocuğun velayetini talep etmesi gerekebilir. Çünkü böyle bir ortam çocuğun geleceğini kötü etkileyecektir.

Ancak diğer eşin bu davayı kazanabilmesi için de mahkemeye kesin kanıtlar göstermesi gerekir. Ancak bu koşulda çocuğun velayetini geri alma hakkını kazanabilir.

Bütün özel dedektiflik firmaları gibi şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, velayet davası açacak eşlere özel dedektiflik veya özel araştırma hizmeti vermektedir. Velayet davasını kazanmanın tek yolu bir özel dedektiflik firmasına veya bir özel araştırma kuruluşuna başvurmaktır.

Bu durumda bu konuda uzman olan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, velayet hakkını kötü kullanan ve çocuğun zararına olabilecek faaliyetler yapan eşi takibe almaktadır. Amaç bu durumu kanıtları ile birlikte ortaya çıkarmaktır. Yapılacak izleme ve araştırma çalışmaları sonunda velayet hakkının geri alınmasına yönelik bütün bilgi ve belgeler toplanacak ve araştırmayı talep eden eşe rapor eşliğinde sunulacaktır.

Bulgular, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti ve konut dokunulmazlığı gibi Anayasa ile korunan hak ve hürriyetlere aykırı bir şekilde elde edilmediği sürece mahkeme tarafından da kanıt olarak kabul edilecek ve haklı bulunursa çocuğun velayet hakkı el değiştirecektir.

Velayet davasının nasıl kazanılacağı konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak ve ihtiyaç durumunda bu yönde bir hizmet talep etmek için, güvenle şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler