Yabancı Dil Bilen Dedektifleri Tercih Edin

Yabancı Dil Bilen Dedektifleri Tercih Edin

Özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, kadrolarında bulunan çalışanların, bir türlü çıkartılamayan özel dedektiflik yasa tasarısında öngörülen, özel dedektiflerde bulunması gereken koşullara uygun olmasına önem vermektedir. 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği de söz konusu yasa tasarısı üzerinde bir takım çalışmalar yapmış ve çerçevede özel dedektiflerde bulunması gereken koşulları da gözden geçirmiştir.

Yabancı Dil Bilen Dedektifleri Tercih Edin

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, yukarıda açıklandığı şekilde bu mesleğe gönül veren ve üyesi olduğu Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından belirlenen etik ilkelere ve çalışma kurallarına uygun faaliyet gösteren bir firmadır.

Bütün bu anlatılanlar ışığında özel dedektiflerde bulunması gereken koşullar şu şekilde sıralanabilir:

  • Özel dedektifler Türk vatandaşı olmak zorundadır.
  • Özel dedektifler, yasa tasarısına göre en az üç yıllık yüksek okul mezunu olmak, Özel Dedektifler Derneği çalışmasına göre ise en az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak gerekmektedir.
  • Özel araştırmacılar, her iki taslak çalışmasında da en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekmektedir.
  • Özel dedektifler, devletin güvenlik birimlerinde üst düzey yönetici olarak çalışmış ve emekli olmuş ya da bu görevinden kendi istekleri ile ayrılmış olmak zorundadır.
  • Veya Jandarma Genel Komutanlığı’nda en az on beş yıl subay olarak görev yapmış ve emekli olmuş ya da bu görevinden kendi istekleri ile ayrılmış olmak zorundadır.
  • Ya da Milli İstihbarat Teşkilatı’nda üst düzey yönetici olarak çalışmış ve emekli olmuş ya da bu görevinden kendi istekleri ile ayrılmış olmak zorundadır. Bu kişiler için ayrıca MİT Müsteşarlığı tarafından verilen, özel dedektiflik yapmalarında bir sakınca olmadığı yönünde görüş gerekmektedir.
  • Özel dedektifler, mülki idare görevlerinde en az on beş yıl hakimlik, avukatlık veya savcılık yapmış olmak gerekmektedir.
  • Bunlar dışında taslak çalışmalarında yer alan, özel dedektif olmaya engel bir durumun olmaması gerekmektedir.
  • Bir de Özel Dedektifler Derneği tarafından 25 yaşını doldurmuş olmak koşulu önerilmiştir. Böyle bir koşul yasa tasarısında bulunmamaktadır.

Bu sayılan koşullar dışında özel dedektiflerde ayrıca, hizmet verdiği alanda uzman olmak, yasal düzenlemeleri bilmek, soruşturma ve sorgulama tekniklerini bilmek, toplum psikolojisinden anlamak, suç psikolojisi ve kriminoloji konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, suçlu ve insan davranışlarını çözümleyebilmek ve teknolojik donanımları tanımak ve bunları kullanabilmek gibi koşullar da aranmaktadır.

Son günlerce bu koşullara bir de yabancı dil bilmek eklenmiştir. Dünyanın giderek küçüldüğü ve sınırların kalktığı günümüz dünyasında, ilişkiler de artık uluslararası boyutlara uzanmaktadır. Bu yüzden özel dedektifler eğer bir yabancı dil biliyorsa daha fazla tercih edilmektedir.

Şirketimizde çalışan özel dedektiflerin önemli bir kısmı, yukarıda sayılan koşulların yanında ayrıca en az bir yabancı dil bilmektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler