พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการนักสืบ

แน่นอน เพื่อที่จะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับบริษัทนักสืบเอกชนที่แข็งแกร่งได้ สิ่งสำคัญคือบริษัทนั้นที่ให้บริการอยู่ในภาคส่วนนี้มาหลายปี จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย หรือนั้น มีพนักงานที่แข็งแกร่งและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีหรือให้บริการที่หลากหลาย . แต่มีคุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากนี้ เป็นที่แพร่หลายและสามารถให้บริการในทุกภูมิภาคของประเทศของเราหรือไม่

บริษัท Sherlock Holmes Private Detective and Research ของเราให้บริการในหลายภูมิภาคของประเทศของเราในแง่นี้ วันนี้ บริษัทของเราได้บรรลุอำนาจในการให้บริการในหลายจังหวัดและเขตต่างๆ ในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลดำ มาร์มารา อนาโตเลียตอนกลาง และภูมิภาคอีเจียน

บริษัทของเราซึ่งดำเนินงานภายใต้กรอบประมวลจริยธรรมและระเบียบการทำงานของสายงานนักสืบ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสมาคมนักสืบ ที่ปรึกษา และนักวิจัยเอกชน ซึ่งไม่ได้ข้ามขอบเขตของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อตั้ง ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งและคุณภาพโดยแพร่หลายไปทั่วประเทศในปีที่สิบ

ในฐานะบริษัทนักสืบและวิจัยเอกชนเชอร์ล็อก โฮล์มส์ บริษัทของเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของร่างกฎหมายนักสืบเอกชนในงานทั้งหมด นอกเหนือจากข้อบังคับทางกฎหมายดังกล่าว แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการตราขึ้นก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัทของเรามีเอกสารระหว่างประเทศเพื่อพิสูจน์คุณภาพและความแข็งแกร่ง เป็นเรื่องภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ในบรรดาบริษัทนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชนที่มีเอกสารดังต่อไปนี้:

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001

ดำเนินงานในภาคบริการ การจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องให้บริการที่มีคุณภาพ ความคาดหวังของลูกค้าสูงขึ้นและเงื่อนไขการแข่งขันเริ่มยากขึ้น เริ่มต้นด้วยการรับคำขอบริการ การทำสัญญา การปฏิบัติงาน การกำหนดและจัดทำเอกสารกระบวนการในการส่งรายงานที่จัดเตรียมให้กับลูกค้าในตอนท้ายขึ้นอยู่กับการจัดทำมาตรฐานบางอย่าง ข้อผิดพลาดจะลดลงจนถึงระดับที่งานทำตามมาตรฐาน มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ให้สิ่งนี้

ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูล ISO 27001

จุดที่สำคัญที่สุดของอาชีพนักสืบเอกชนคือการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ข้อมูลและเอกสารที่เปิดเผยเมื่อกำหนดคำจำกัดความและเงื่อนไขของบริการที่ร้องขอเมื่อเริ่มงานรวมถึงที่ได้รับระหว่างการทำงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ในกรอบการทำงานนี้ แม้ภายในบริษัท ข้อมูลจะไม่ถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มอบให้กับบุคคลที่สาม ไม่สามารถทำลาย เปลี่ยนแปลงได้ ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้รับการคุ้มครองและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 ให้สิ่งนี้

ใบรับรองระบบการจัดการความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002

หากบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการไม่พอใจกับบริการที่จัดให้ ความไม่พอใจของลูกค้าจะถูกสร้างขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ ปัญหาที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจควรได้รับการแก้ไขโดยทันที และข้อบกพร่องของบริการที่จัดให้ควรจะเสร็จสิ้น หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาอันสั้นและไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า ปฏิกิริยาของลูกค้าจะเพิ่มขึ้นและเขาอาจร้องเรียนไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือนำเรื่องไปยังหน่วยงานด้านกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายและสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน มาตรฐานระบบการจัดการความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002 ให้สิ่งนี้

บริษัท Sherlock Holmes Private Detective and Research ของเราจะยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้ อย่างที่เคยเป็นมาจนถึงทุกวันนี้

พื้นที่ให้บริการ