Haberler

Sherlock Holmes ที่งานกฎหมายนักสืบเอกชนนานาชาติ

การประชุมกฎหมายระหว่างประเทศครั้งที่เก้าจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2016 เนติบัณฑิตยสภาตุรกี Att. จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและวัฒนธรรม Özdemir Özok สมาชิกของตุลาการ นักวิชาการ นักการเมือง และนักกฎหมายหลายคนมารวมตัวกันที่การประชุมซึ่งจัดโดยสมาคมเนติบัณฑิตยสภาอังการา

Sherlock Holmes ที่งานกฎหมายนักสืบเอกชนนานาชาติ

ในระหว่างการประชุม ปัญหาในปัจจุบัน เช่น ความเชื่อในความยุติธรรมในประเทศของเราค่อยๆ เสื่อมลง การให้ความยุติธรรมเป็นไปอย่างช้าๆ และการตัดสินใจดำเนินไปด้วยความสงสัยและแสดงความคิดเห็น

บริษัท Sherlock Holmes นักสืบเอกชนและบริษัทวิจัยของเรา ซึ่งเข้าร่วมในการประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้าและการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีการกล่าวถึงความเชื่อในกฎหมายโดยทั่วไป ความจำเป็นในการกำจัดช่องโหว่ทางกฎหมายและประเด็นของบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ต้องไว้วางใจมากขึ้น ในความยุติธรรมเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถตรากฎหมายนักสืบเอกชนได้ เขายังได้เข้าร่วมในอนุสัญญากฎหมายระหว่างประเทศครั้งที่เก้าเพื่อแสดงความไม่สงบและสุญญากาศทางกฎหมาย

ความจริงที่ว่ากฎหมายไม่ได้ตราขึ้นนั้นส่วนใหญ่อยู่ในความสนใจของ บริษัท นักสืบเอกชนปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งต้องการหารายได้ที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะนี้และแสดงตัวว่าเป็น บริษัท นักสืบเอกชนตัวจริงโดยเสียค่าใช้จ่ายของผู้ยากไร้

บริษัทปลอมเหล่านี้ ซึ่งรัฐไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอเพราะไม่มีกฎหมาย อย่าลังเลที่จะหลอกลวงผู้ที่คาดหวังบริการจากพวกเขาด้วยข้อมูลและเอกสารที่พวกเขายึดมาได้ และแม้กระทั่งแบล็กเมล์พวกเขา

ในการประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทของเราระบุว่าสถานการณ์นี้ส่งผลเสียต่อการพัฒนาอาชีพนักสืบเอกชนและบริษัทนักสืบเอกชนที่พยายามประกอบอาชีพนี้ภายใต้กรอบของหลักจริยธรรม กฎการทำงาน และข้อบังคับทางกฎหมายในปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก นี้.

ภายใต้สถานการณ์ปกติ บริษัทนักสืบเอกชนที่คิดเหมือนบริษัทเราและให้บริการลูกค้าในลักษณะนี้ อย่างน้อยก็ดูแลให้เป็นไปตามหลักการของกฎจรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบการทำงานที่ออกโดยสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย และ แสดงความเอาใจใส่และพากเพียรในการตอบรับความต้องการของลูกค้าและมีหลักนิติธรรม ไม่รับคำขอที่ไม่พึงประสงค์

อย่างไรก็ตาม บริษัทนักสืบเอกชนปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์ยอมรับแม้แต่คำขอที่ถือเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน พวกเขายังสามารถรับข้อมูลและเอกสารที่ผิดกฎหมายและดำเนินงานที่ละเมิดชีวิตส่วนตัวโดยรู้ว่าศาลจะไม่ยอมรับ ไว้เป็นหลักฐาน

กิจกรรมดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยการตรากฎหมายนักสืบเอกชนเท่านั้น ด้วยวิธีนี้จะกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นนักสืบเอกชน วิธีการและข้อจำกัดที่จะใช้ระหว่างกิจกรรมทางวิชาชีพจะถูกกำหนด ความรับผิดชอบและภาระผูกพันของนักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยจะถูกเปิดเผย แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ฟังก์ชั่นการควบคุมและการลงโทษของรัฐใน บริษัท นักสืบเอกชนจะเริ่มดำเนินการ

บริษัท Sherlock Holmes Private Detective and Research ของบริษัทของเรามองว่าการประชุม การประชุม และการประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสในการผ่านกฎหมายนักสืบเอกชน กิจกรรมเหล่านี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสมาคมนักสืบเอกชนนั้นมีประโยชน์มากในแง่นี้

Haberler