บริการนักสืบ

หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การทำให้เป็นเมือง สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบต่างๆ ในที่สุดก็มาถึงจุดนี้ในเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และในโลกของเราที่มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นทุกวัน อาชีพใหม่ก็เกิดขึ้นเช่นกัน ทุกธุรกิจมีกฎเกณฑ์และวิธีการของตนเองและมีรายละเอียดปลีกย่อย

บริการนักสืบ

ทุกงานต้องการความเชี่ยวชาญของตัวเอง ในโลกที่เราอาศัยอยู่ ทุกยุคสมัยได้เปิดเผยความต้องการของตนเองและอาชีพใหม่ได้เกิดขึ้น แต่ทุกครั้งที่ผู้คนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพวกเขา

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Maslow ตีพิมพ์ทฤษฎีความต้องการที่มีชื่อเสียงของเขาในปี 1943 ผู้คนโดยเริ่มจากความต้องการพื้นฐาน ยังคงตอบสนองความต้องการบางประเภทตามลำดับ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของปิรามิด ที่ฐานของปิรามิดมีความต้องการทางกายภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้คนต้องการน้ำ อากาศ อาหาร และการนอนหลับเพื่อความอยู่รอด ขั้นตอนที่สองคือความต้องการด้านความปลอดภัย จึงเป็นสัญชาตญาณของการป้องกัน สู่จุดสูงสุดของปิรามิด ความต้องการทางสังคม ความจำเป็นในการเห็นคุณค่า และความจำเป็นในการตระหนักรู้ในตนเองปรากฏขึ้น

ดังที่เห็นได้ชัดเจน ความต้องการพื้นฐานที่สองรวมถึงความรู้สึกปลอดภัยและความปลอดภัย เหล่านี้คือความต้องการ เช่น มีงานทำ หาเงิน มีประกันสุขภาพ มีที่อยู่อาศัยที่เชื่อถือได้ และมีเพื่อนบ้านที่ดี หลังจากตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการและที่พักพิงของผู้คนแล้ว การอยู่รอดของพวกเขาขึ้นอยู่กับการประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเก้า ด้วยความเร่งของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การจัดหาสภาวะที่ปลอดภัยระหว่างการป้องกันหรือการขนส่งสินค้าที่ผลิตได้กลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น ก่อนหน้านี้บริการเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐเท่านั้น

แต่เมื่อรัฐเริ่มยากขึ้น ความต้องการความปลอดภัยส่วนตัวก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น และการรักษาความปลอดภัยส่วนตัวและงานนักสืบเอกชนก็เริ่มมีการพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการนี้

จากการพัฒนาเหล่านี้ บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนได้ก่อตั้งขึ้นในอเมริกาในปี พ.ศ. 1850 หลังจากนั้น บริษัทรักษาความปลอดภัยส่วนตัวก็เริ่มทวีคูณอย่างรวดเร็วและกระจายไปทั่วโลก

เมื่อพิจารณาถึงการเกิดขึ้นและการเริ่มต้นของอาชีพต่างๆ แล้ว ยังไม่เห็นว่ามีการกำหนดกฎหมายไว้พร้อมๆ กัน โดยทั่วไป เมื่ออาชีพต่างๆ เริ่มสร้างวิธีการของตนเองและกำหนดมาตรฐานของตนเองเมื่อเวลาผ่านไป เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อพื้นฐานทางกฎหมายก็ถูกสร้างขึ้น

ตามความเป็นจริง สมัชชาซึ่งติดตามการพัฒนาในโลกในด้านนักสืบเอกชนและคำนึงถึงสถานการณ์ที่จะดำเนินการจริงในประเทศของเราได้จัดทำกฎหมายนักสืบเอกชนในปี 1994 อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาโดยประธานาธิบดีพร้อมคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติม

สมัชชาได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในกฎหมาย แต่ไม่สามารถหาโอกาสที่จะหารืออีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2007 กฎหมายนักสืบเอกชนได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งและมีการศึกษาวิจัยต่างๆ ในขณะเดียวกัน ได้มีการรวบรวมและแปลข้อบังคับทางกฎหมายในประเทศที่ประกอบอาชีพนักสืบเอกชน สมาคมนักสืบเอกชนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีเดียวกันนั้นได้ทำการศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย

น่าเสียดายที่กฎหมายนักสืบเอกชนยังไม่ประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอาชีพนักสืบเอกชนจะฝึกฝนมาเป็นเวลายี่สิบปีแล้วก็ตาม ไม่มีกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาที่มีผลบังคับของกฎหมาย หรือแบบเวียนใด ๆ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้คนก็สมัครเข้าสำนักงานนักสืบเอกชนและรับบริการเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาพิเศษของพวกเขา

วันนี้หน่วยงานนักสืบเอกชนกำลังพยายามให้บริการนักสืบแก่ผู้ที่ต้องการในพื้นที่ดังต่อไปนี้:

 • การตรวจจับที่อยู่
 • ติดตามคู่สมรส
 • ติดตามความรัก
 • ติดตามการโกง cheat
 • ติดตามเด็ก
 • การเก็บหลักฐาน
 • นักสืบเอกชน
 • ติดตามยานพาหนะ
 • ติดตามนักศึกษา
 • การตรวจจับสปายแวร์
 • ค้นคว้าเพื่อนเด็ก child
 • การตรวจสอบโซเชียลมีเดีย
 • ติดตามนิสัยที่ไม่ดี
 • การติดตามพันธมิตร
 • การติดตามบุคลากร

นี่แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมากสำหรับนักสืบเอกชนในประเทศของเรา และต้องมีการจัดการทางกฎหมายที่จำเป็นโดยเร็วที่สุด

หากคุณต้องการได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับบริการนักสืบโดยทั่วไป คุณสามารถไว้วางใจบริษัทของเรา บริษัทของเราซึ่งมีพนักงานที่เข้มแข็งและมีการศึกษาจะให้การสนับสนุนคุณในทุกรูปแบบ

บริการนักสืบ

บริการนักสืบ