ค้นหาแมลง

ค้นหาแมลง

ในคำจำกัดความที่ง่ายที่สุด แมลงเป็นอุปกรณ์ที่วางอยู่ในพื้นที่ที่จะตรวจสอบและบันทึกและบันทึกการสนทนาในพื้นที่นั้นหรือส่งไปยังเครื่องรับที่อยู่นอกพื้นที่นั้น

ค้นหาแมลง

ด้วยวิธีนี้ การดักฟังสามารถทำได้แม้จะอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรหรือหลายร้อยกิโลเมตร ขึ้นอยู่กับประเภท ระบบปฏิบัติการ และความจุของอุปกรณ์แมลงที่ใช้

น่าเสียดายที่การใช้แมลงซึ่งผิดจรรยาบรรณและไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายสามารถทำได้ในหลายพื้นที่ เป็นไปได้ที่จะวางแมลงในสำนักงาน, ห้องทำงาน, ห้องประชุม, ที่ทำงาน, ห้องพักในโรงแรมในการเดินทางเพื่อธุรกิจ, รถสำนักงานหรือที่อื่น ๆ ผู้ที่สงสัยว่าถูกรับฟังในทางใดทางหนึ่งสามารถขอบริการค้นหาแมลงโดยสมัครกับสำนักงานนักสืบเอกชนหรือสถาบันวิจัยเอกชน

บริษัท Sherlock Holmes Private Detective and Research ของเรายังให้บริการค้นหาแมลงด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในกรณีที่มีการร้องขอ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของบริษัทเรายังมีอำนาจในการให้บริการนี้ บริการค้นหาแมลงได้ข้อสรุปในเวลาอันสั้นด้วยอุปกรณ์ล่าสุดที่ตรวจจับตำแหน่งของอุปกรณ์ฟังและบันทึก

บริการค้นหาแมลงโดยทั่วไปจะดำเนินการในสองวิธี งานแรกคืองานค้นหาแมลงและวิเคราะห์ความเสี่ยง และงานที่สองคือการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมจากแมลงที่ตรวจพบ นักสืบเอกชนและผู้ตรวจสอบส่วนตัวตรวจสอบว่ามีกล้องที่ซ่อนอยู่หรือเครื่องบันทึกเสียงที่ซ่อนอยู่ในสภาพแวดล้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีล่าสุดที่พวกเขาใช้

ในบริบทนี้ อุปกรณ์การฟัง อุปกรณ์กระจายเสียงแบบไร้สาย กล้องแบบมีสายหรือไร้สายทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ฟังแบบ GSM เครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดที่คล้ายกันทั้งหมดจะถูกตรวจพบ และวิเคราะห์ความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม หลังจากทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว สภาพแวดล้อมจะถูกสแกนด้วยอุปกรณ์ที่ทรงพลังและวาดแผนที่ความถี่

มีการออกรายงานเมื่องานเสร็จสิ้น รายงานนี้ระบุว่ามีแมลงอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือไม่ มีคุณลักษณะอย่างไรและทำงานอย่างไร ความถี่มลพิษในสิ่งแวดล้อม และข้อควรระวังที่ควรปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด งานกำจัดแมลงจะเริ่มขึ้นหากลูกค้าร้องขอ

บริษัทนักสืบเอกชนดำเนินงานทั้งหมดนี้เป็นความลับ นอกจากนี้ยังมีการทำสัญญากับลูกค้าก่อนเริ่มให้บริการ สัญญาฉบับนี้ครอบคลุมถึงเงื่อนไขของงาน วิธีการ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา แต่ข้อที่สำคัญที่สุดของสัญญาคือข้อการรักษาความลับ นักสืบเอกชน บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม ทั้งเกี่ยวกับการศึกษาที่ดำเนินการหรือผลการวิจัยที่ได้รับ

บริษัทของเราให้บริการดังต่อไปนี้แก่ลูกค้าภายใต้ขอบเขตของการค้นหาแมลง:

  • การประเมินความเสี่ยง
  • สแกนสื่อ
  • การวิเคราะห์ความถี่วิทยุ
  • การวิเคราะห์การเดินสายวงจรปิด
  • การวิเคราะห์ระบบโทรศัพท์
  • การวิเคราะห์การรั่วไหลของเสียง

คุณสามารถรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการค้นหาแมลง และบริการใดบ้างที่สามารถรับได้ในบริบทนี้จากผู้จัดการและพนักงานของบริษัทของเรา

บริการนักสืบ

บริการนักสืบ