การรวบรวมหลักฐาน

การรวบรวมหลักฐาน

สมาคมที่ปรึกษานักสืบและนักวิจัยเอกชนได้ดำเนินการตามหลักการของการกำหนดขอบเขตของบริการนักสืบเอกชนและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและองค์กรที่พวกเขาให้บริการตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง การตีพิมพ์หนังสือ Foreign Countries Private Detective Laws เป็นผลมาจากความพยายามเหล่านี้

การรวบรวมหลักฐาน

สมาคมนี้ยังเป็นสมาชิกของสหพันธ์นักสืบเอกชนนานาชาติอีกด้วย หน่วยงานนักสืบเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมเป็นองค์กรจริงที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายการค้าและมีชื่อบริการนักสืบเอกชน องค์กรเหล่านี้ให้บริการนักสืบเอกชนตามข้อบังคับทางกฎหมายในปัจจุบัน โดยไม่กระทบถึงขีดจำกัดของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ

ในขณะเดียวกันก็ยึดมั่นในมาตรฐานสากลและจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ที่สำคัญที่สุด การตรากฎหมายนักสืบเอกชนได้กลายเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

บางครั้งผู้คนมาเคาะประตูสำนักงานนักสืบเอกชนที่มีความต้องการต่างกัน การตรวจจับที่อยู่, การติดตามคู่สมรส, การติดตามคู่รัก, การติดตามการโกง, การติดตามเด็ก, การติดตามยานพาหนะ, การตรวจจับสปายแวร์, การติดตามโซเชียลมีเดีย, การติดตามพันธมิตรทางธุรกิจและการติดตามบุคลากรเป็นเพียงส่วนน้อยของความต้องการเหล่านี้ หนึ่งในความต้องการเหล่านี้คืองานรวบรวมหลักฐาน

อาจดำเนินการศึกษาการรวบรวมหลักฐานเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมาก โดยทั่วไปแล้ว เมื่อผู้แสวงหาสิทธิไปขึ้นศาล พวกเขาต้องการอ้างจากหลักฐานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการระงับข้อพิพาทผ่านการดำเนินคดี ได้แก่ คดีหย่า คดีหนี้ คดีหมิ่นประมาท คดีจ้างงาน

จำนวนตัวอย่างเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้น แต่ประเด็นร่วมกันในพวกเขาทั้งหมดคือฝ่ายที่ฟ้องคดีเห็นว่าตนเองเป็นคนชอบธรรมและการพิจารณาคดีจะสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ข้อเรียกร้องของตนได้ มีหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย: ฝ่ายที่เรียกร้องต้องพิสูจน์ข้อเรียกร้องของตน

อย่างไรก็ตาม การรวบรวมหลักฐานเป็นงานเฉพาะทาง มักต้องใช้วิธีการและงานที่คนธรรมดาทำไม่ได้ ที่นี่สำนักงานนักสืบเอกชนยังให้บริการประชาชนในการรวบรวมหลักฐาน

คนที่ชีวิตแต่งงานไม่เป็นไปด้วยดีจะหย่าร้างหากพวกเขาล้มเหลวในการแก้ปัญหา หากฝ่ายที่ฟ้องหย่ามีพื้นฐานเพียงเหตุแห่งความเข้ากันไม่ได้อย่างร้ายแรงและไม่สามารถพิสูจน์ได้ การพิจารณาคดีก็จะตามมา และการหย่าร้างจะยืดเยื้อ หรือการหย่าร้างอาจไม่เกิดขึ้นเลย

อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณบริการรวบรวมหลักฐานที่ได้รับจากหน่วยงานนักสืบ หากสาเหตุและผลของความขัดแย้งรุนแรงถูกเปิดเผยพร้อมหลักฐาน ก็จะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น แน่นอน เราไม่ได้พูดถึงวิธีการรวบรวมหลักฐานที่ไม่เป็นธรรมในที่นี้ หน่วยงานนักสืบเอกชนจำเป็นต้องให้บริการนี้อย่างมืออาชีพและอยู่ในกรอบของหลักการทางจริยธรรมของวิชาชีพ

นอกจากนี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทซอฟต์แวร์อาจตรวจพบว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ของตนอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และอาจยื่นฟ้องต่อบุคคลหรือองค์กรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของตน ในกรณีนี้อีกครั้ง หากเขาได้รับบริการตรวจจับสปายแวร์จากสำนักงานนักสืบและนำเสนอรายงานต่อศาลเพื่อเป็นหลักฐาน เขาจะได้ทราบผลคดีเร็วขึ้น

คู่ค้าทางธุรกิจอาจมีข้อขัดแย้งเป็นครั้งคราว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมและไปขึ้นศาลเพื่อขอรับค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่ได้รับในลักษณะนี้ เมื่อถึงจุดนี้ จะต้องพิสูจน์ข้อเรียกร้องของตนโดยหน่วยงานนักสืบได้อย่างง่ายดาย

หน่วยงานนักสืบเอกชนดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎจริยธรรมและนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่พวกเขารวบรวมในรายงาน

คุณสามารถรับข้อมูลทุกประเภทเกี่ยวกับบริการนักสืบจากบริษัทของเรา ในระหว่างนี้ หากคุณต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรวบรวมหลักฐาน คุณควรสมัครกับบริษัทของเราซึ่งให้บริการเหล่านี้โดยไม่เสียเวลา คุณสามารถรับผลลัพธ์ได้ในเวลาอันสั้นด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักสืบส่วนตัวที่มีประสบการณ์และคนที่ทำงานกับพวกเขา

บริการนักสืบ

บริการนักสืบ