ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษากฎหมาย

บุคคลที่ได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับแง่มุมทางกฎหมายของสถานการณ์ใด ๆ เรียกว่าที่ปรึกษากฎหมาย อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับทางกฎหมายในปัจจุบันของเรา บุคคลนี้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายได้

ที่ปรึกษากฎหมาย

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องสำเร็จการฝึกงานทนายความและต้องมีใบอนุญาตทนายความจากเนติบัณฑิตยสภา หมายความว่าบุคคลนั้นต้องอยู่ในระดับที่สามารถทำหน้าที่เป็นทนายความได้จึงจะสามารถเป็นที่ปรึกษากฎหมายได้ กล่าวคือ ประกอบอาชีพนี้และต้องจดทะเบียน

บุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับเนติบัณฑิตยสภาสามารถให้คำปรึกษาได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถดำเนินการภายใต้ชื่อที่ปรึกษากฎหมายได้ พวกเขาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องกฎหมายได้ ภายใต้กฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมายหรือคำแนะนำด้านกฎหมายเป็นบริการพิเศษเฉพาะทนายความเท่านั้น

ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำงานในสำนักงานนักสืบเอกชนหรือสถาบันวิจัยเอกชนที่ดำเนินงานในประเทศของเรานั้นเป็นคนที่จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และจดทะเบียนเป็นทนายความกับเนติบัณฑิตยสภา

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยทั่วไปมีให้ในสองวิธี: การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเชิงป้องกันและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้านการแก้ไข บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเชิงป้องกันมีไว้สำหรับมาตรการที่สามารถทำได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาทางกฎหมาย แต่อยู่ในกรอบของความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของบริการเหล่านี้คือพยายามป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น ในทางกลับกัน บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายด้านการแก้ไขจะครอบคลุมความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่มีอยู่ สิ่งสำคัญที่นี่คือการสนับสนุนผู้คนในการเอาชนะปัญหาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

เช่นนี้คงจะผิดหากจะมองว่าเรื่องที่ปรึกษากฎหมายจำกัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น เป็นผลให้เมื่อสิ้นสุดข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ สามารถฟ้องคดีหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ในแง่นี้ ที่ปรึกษากฎหมายยังสามารถพิจารณากรณีต่างๆ และติดตามกระบวนการบังคับใช้ได้ตามความเหมาะสม

ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นักกฎหมายที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างใกล้ชิด มีความรู้ด้านกฎหมายส่วนตัว รู้วิธีมองปัญหาจากมุมมองทางการค้า เตือนและแนะนำบุคคลหรือองค์กรเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการข้อมูล และสามารถดำเนินมาตรการป้องกันใน อย่างทันท่วงทีด้วยการระบุปัญหาอย่างถูกต้อง ที่ปรึกษากฎหมายคือบุคคลที่สามารถรับผิดชอบสถานการณ์ได้

สถาบันวิจัยเอกชนบางแห่งยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอีกด้วย เนื่องจากหัวข้อการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเป็นหัวข้อที่กว้างมาก สถาบันวิจัยบางแห่งจึงเน้นเฉพาะบางวิชาเท่านั้น วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่การวิจัยและการบริการนักสืบเป็นที่ต้องการมากที่สุด

ข้อกำหนดทางกฎหมายของประชาชนอาจเกิดขึ้นจากความต้องการที่หลากหลาย ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องรู้กฎหมายและแนวปฏิบัติโดยละเอียด บุคคลหรือองค์กรอาจต้องการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในคดีหย่า คดีปกครอง คดีมรดก คดีบังคับ คดีฉ้อโกง คดีขโมย การกระทำที่มุ่งร้าย การลักพาตัว ข้อพิพาทเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

วัตถุประสงค์หลักของสถาบันวิจัยเอกชนในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคือการผลิตโซลูชั่นที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียกร้อง เพราะในระหว่างการดำเนินกิจกรรม จะไม่เพียงแต่ให้บริการให้คำปรึกษาเท่านั้น แต่จะติดตามคดีในศาลหรือในสำนักงานบังคับคดีตามความเหมาะสม

พวกเขาจะเป็นตัวแทนของบุคคลหรือองค์กรที่พวกเขาให้บริการต่อหน้าสถาบันทางการ ที่ปรึกษากฎหมายจะแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาในเรื่องที่เชี่ยวชาญ ตลอดจนเตรียมสัญญาที่จะทำและตรวจสอบสัญญาที่ต้องลงนาม

คุณสามารถมาที่บริษัทของเราได้ทุกเมื่อที่ต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย หากมีความลังเลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนและต้องทำอย่างไร เมื่อคุณสมัครกับบริษัทของเราเพื่อรับข้อมูลในประเด็นเหล่านี้ หรือแม้แต่ขอรับบริการที่ปรึกษากฎหมาย เรามีที่ปรึกษากฎหมายในพนักงานของเราที่พร้อมจะอธิบายและให้คำชี้แจงที่จำเป็น การสนับสนุนทุกประเภท

บริการนักสืบ

บริการนักสืบ