การวิจัยสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า

การวิจัยสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า

แบรนด์คือเครื่องหมายระบุตัวตนที่ใช้เพื่อแยกแยะผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกันหรือใช้ในขณะที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ แบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการประกอบด้วยคำ ตัวเลข ตัวอักษร และรูปทรง

การวิจัยสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า

กฎหมายให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ระบุและใช้ตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการคุ้มครองนี้ จะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หากเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแต่ใช้ต้องจดทะเบียนโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ แม้ว่าจะจดทะเบียนแล้วก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงอาจคัดค้านสถานการณ์นี้และยื่นฟ้องและยกเลิกการจดทะเบียนได้ จุดสำคัญที่ต้องพิจารณาในการกำหนดแบรนด์คือแบรนด์ที่ต้องการใช้ควรแตกต่างจากแบรนด์อื่น

ระยะเวลาคุ้มครองของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคือสิบปีนับแต่วันที่สมัคร ก่อนหมดระยะเวลานี้ แบรนด์จะต่ออายุในระยะเวลาสิบปี

ข้อบังคับทางกฎหมายที่ประกาศนี้รวมอยู่ในกฎหมายกฤษฎีกาฉบับที่ 556 ว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ลองมองไปรอบๆ ตัวคุณแล้วคุณจะเห็นแบรนด์นับพันและผลิตภัณฑ์นับล้าน ส่วนใหญ่เป็นสิทธิบัตรมาจาก. หากบริษัทเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด บริษัทจะได้รับสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทันทีโดยนำไปใช้กับสถาบันที่จำเป็น ในกรณีนี้ พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต จัดจำหน่าย และนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป ผู้อื่นไม่สามารถคัดลอกและขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีคนที่เป็นอันตราย พวกเขาเลียนแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรและนำไปขายเพื่อประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม

ตัวอย่างเช่น การละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือขายดีเป็นรูปแบบหนึ่งของการทุจริต สินค้าลอกเลียนแบบโดยทั่วไปมีคุณภาพต่ำกว่าและมีการใช้ตราสินค้าลอกเลียนแบบทุกประการ นี่คือวิธีที่คนที่เป็นอันตรายเหล่านี้ซึ่งใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจของผู้บริโภคในแบรนด์ใหญ่ ๆ สร้างรายได้

การมีอยู่ของสินค้าลอกเลียนแบบในตลาดในลักษณะนี้ถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อแบรนด์ใหญ่ๆ เพราะผู้ที่ซื้อและใช้สินค้าเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวจะโทษบริษัทจริงว่ามีคุณภาพต่ำ ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายของบริษัทที่แท้จริง

บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลียนแบบมักทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแบรนด์เพื่อปกป้องตนเอง ต้องขอบคุณการยักย้ายถ่ายเทซึ่งไม่สังเกตเห็นได้ในแวบแรกและทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด พวกเขาจึงป้องกันการฟ้องร้องดำเนินคดีกับพวกเขาได้ เพื่อเปิดเผยสถานการณ์นี้ การศึกษาวิจัยสิทธิบัตรแบรนด์ที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยเอกชนหรือสำนักงานนักสืบเอกชนมีความสำคัญ

ในการศึกษาเหล่านี้ มีการตรวจสอบการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรในทุกๆ ด้าน และบริษัทที่ทำกำไรอย่างไม่เป็นธรรมก็ถูกเปิดเผย ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือการระบุตัวบุคคลหรือองค์กรที่ใช้ตราสินค้าในทางที่ผิด รับบทลงโทษที่จำเป็น และกำจัดพวกเขา

สถาบันวิจัยเอกชนมีผู้เชี่ยวชาญและฝึกอบรมพนักงานให้ค้นหาของปลอมของสินค้าและบริการที่มีตราสินค้าจดทะเบียนและจดสิทธิบัตร เปิดเผยสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตปลอม และเพื่อกำหนดสถานที่ที่ผลิต จัดเก็บ จัดเก็บ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้

เจ้าของสิทธิบัตรอาจป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามผลิต ขาย ใช้หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เจ้าของสิทธิบัตรจะอนุญาต ผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถลอกเลียนแบบบางส่วนหรือทั้งหมดได้ พวกเขาไม่สามารถขาย แจกจ่าย และแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยเลียนแบบได้

คุณสามารถมาที่บริษัทของเราได้ทุกกรณีที่ต้องการการวิจัยสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า คุณสามารถรับข้อมูลทุกประเภทที่คุณต้องการเกี่ยวกับการวิจัยเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร และบริการทางกฎหมายโดยทั่วไปจากพนักงานของเรา แม้ว่าคุณจะต้องการทำวิจัยเกี่ยวกับสิทธิบัตรของแบรนด์ แต่พนักงานของบริษัทของเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ

บริการนักสืบ

บริการนักสืบ