การติดตามบุคลากร

การติดตามบุคลากร

อาชีพนักสืบมาถึงมิติที่การติดตามบุคลากรเป็นหนึ่งในบริการที่ร้องขอจากนักสืบเอกชนตามการติดตามคู่สมรส การติดตามคู่รัก การติดตามที่อยู่ การติดตามเด็ก การติดตามนักเรียน การติดตามยานพาหนะ การติดตามสื่อสังคมและความต้องการอื่น ๆ อีกมากมาย

การติดตามบุคลากร

การติดตามบุคลากรซึ่งเป็นบริการนักสืบที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นในปัจจุบันนั้นดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์สองประการ เป้าหมายแรกคือการวิจัยคุณสมบัติและภูมิหลังของพนักงานที่จะเข้าร่วมเป็นพนักงานของบริษัท เป้าหมายที่สองคือการตรวจสอบพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานปัจจุบัน

ปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ที่ตัดสินใจเติบโตและต้องการเข้ามาในตลาดมากขึ้น ย่อมต้องการพนักงานใหม่ ในขณะที่ทำเช่นนี้ ในทางหนึ่ง พวกเขาจะเลิกจ้างพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำและไม่มีประสิทธิผล และแทนที่พวกเขา ในทางกลับกัน พวกเขาจะเพิ่มพนักงานใหม่ให้กับพนักงานตามกลยุทธ์การเติบโต

ด้วยเหตุผลนี้ บริษัทต่างๆ ที่กำลังมองหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์เข้าหาพนักงานใหม่แต่ละคนด้วยความสงสัย เพื่อไม่ให้การลงทุนใหม่ของพวกเขาล้มเหลว ในแง่นี้ พนักงานใหม่ควรได้รับการตรวจสอบและติดตามผลอย่างจริงจังก่อนที่จะได้รับการว่าจ้าง ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะทำสิ่งนี้ด้วยกำลังทรัพยากรมนุษย์ของตนเอง สำนักงานนักสืบเอกชนได้รับความสำคัญ ณ จุดนี้

พนักงานขององค์กรเหล่านี้ที่มีประสบการณ์ในการติดตามบุคลากรและรู้จักงานของตน ทำการติดตามและวิจัยที่จำเป็นโดยเร็วที่สุดและรายงานผลของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ เป็นไปได้ที่จะได้รับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรใหม่ที่จะได้รับการคัดเลือก และแม้กระทั่งเพื่อค้นหาว่าพวกเขาเคยก่ออาชญากรรมมาก่อนหรือไม่ การศึกษาเหล่านี้มีประโยชน์มากในการเปิดเผยแม้แต่แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย CV ปลอม

ในสภาพแวดล้อมที่หางานได้ยาก ผู้คนอาจให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการอ้างอิงครั้งก่อนๆ มีแม้กระทั่งคนที่บอกว่าพวกเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมแต่ไม่เคยไปวิทยาลัย พนักงานที่ได้รับการว่าจ้างด้วยการวิจัยไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดความเสียหายทางวัตถุและศีลธรรมแก่บริษัท การศึกษาโดยละเอียดโดยนักสืบเอกชนมีความสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว

เรากล่าวว่าจุดประสงค์อื่นของการติดตามบุคลากรคือการตรวจสอบพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบางครั้งพนักงานของบริษัทก็สร้างปัญหา เช่น สต๊อกสินค้าไม่ครบ ขาดสินค้า ได้รับผลประโยชน์จากการทำผิดพลาดในกระบวนการจัดส่งและปัญหาที่คล้ายคลึงกัน

การเข้าซื้อกิจการที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวเป็นอันตรายต่อบริษัท ด้วยความสงสัยในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้จัดการบริษัทจึงสมัครที่สำนักงานนักสืบเอกชนเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานของตน และเพื่อให้มีข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีเช่นนี้ นักสืบเอกชนจะเข้าใกล้พนักงานและตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับพนักงานคนอื่นๆ และเปิดเผยพฤติกรรมที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

บริการติดตามและตรวจสอบบุคลากรโดยบริษัทมักได้รับการร้องขอจากหน่วยงานนักสืบเอกชนและได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

ในระหว่างนี้ แน่นอนว่าคนที่ทำงานในสำนักงานนักสืบเอกชนก็มีความรับผิดชอบเช่นกัน หากมีการตรากฎหมายนักสืบเอกชนซึ่งยังไม่ได้ประกาศใช้ งานของนักสืบเอกชนและบุคคลที่พวกเขาจ้างงานก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมเช่นกัน เมื่อเห็นว่าจำเป็น หน่วยงานนักสืบเอกชนและพนักงานที่ทำงานอยู่ที่นั่นจะสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บุคคลที่ทำร้ายอาชีพนักสืบเอกชน แสดงเจตคติและพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์ตามหน้าที่ของตน จะถูกสอบสวนทางวินัย และจะมีบทลงโทษทางวินัยกับพวกเขา

คุณสามารถปรึกษาทุกสิ่งที่คุณสงสัยเกี่ยวกับบริการนักสืบเอกชนในบริษัทของเรา ในระหว่างนี้ หากคุณต้องการบริการเกี่ยวกับการติดตามบุคลากร คุณสามารถขอรับการสนับสนุนจากบริษัทของเราได้

บริษัทของเรา เช่นเดียวกับบริการนักสืบทั้งหมด ให้บริการติดตามบุคลากรด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรม

บริการนักสืบ

บริการนักสืบ