นักสืบมืออาชีพ

นักสืบมืออาชีพ

ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ผู้สืบสวนมืออาชีพที่ให้บริการติดตามผลและวิจัยตามคำร้องขอจากพวกเขา และผู้ที่จัดทำรายงานและยื่นข้อค้นพบของตนไปยังบุคคลหรือสถาบันที่ขอการศึกษานี้เรียกว่านักสืบ

นักสืบมืออาชีพ

เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ให้บริการเหล่านี้ด้วยการระบุตัวตนที่เป็นทางการ พวกเขาจึงแนะนำตัวเองว่าเป็นนักสืบเอกชนหรือนักสืบเอกชน บุคคลเหล่านี้สามารถทำงานอย่างอิสระและโดยทั่วไปแล้วทำงานในนามของหน่วยงานนักสืบเอกชน

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของนักสืบเอกชนหรือนักสืบเอกชนที่ให้บริการนักสืบมืออาชีพคือ:

  • เพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม

ในระหว่างการทำงาน พวกเขาปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและระเบียบการทำงานที่เผยแพร่โดยสมาคมนักสืบเอกชน

  • ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

พวกเขาดูแลที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับภายใต้สัญญาหรือได้รับระหว่างการทำงานของพวกเขาเป็นความลับและไม่เคยเปิดเผยกับบุคคลที่สาม

  • ทำสัญญา

พวกเขาไม่ได้เริ่มทำงานโดยไม่มีสัญญาที่มีรายละเอียด ข้อจำกัด และเงื่อนไขของบริการที่ร้องขอจากพวกเขา และพวกเขาไม่ได้อยู่นอกเหนือเงื่อนไขของสัญญาแต่อย่างใด

  • รู้กฎข้อบังคับ

พวกเขารู้รัฐธรรมนูญ กฎหมายการค้า กฎหมายแพ่ง กฎหมายภาระผูกพัน กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และข้อบังคับทางกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริการที่พวกเขาให้

  • ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

ระหว่างทำกิจกรรม ถ่ายวิดีโอ ถ่ายภาพ หรือบันทึกเสียง งานเหล่านี้จะดำเนินการในที่สาธารณะ พวกเขาละเว้นจากการกระทำที่จะละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและละเมิดชีวิตส่วนตัว

  • ปกป้องศักดิ์ศรีของอาชีพนักสืบ

มันจะเป็นอันตรายต่ออาชีพนักสืบ อาชีพพวกเขาไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่จะขัดต่อเกียรติและหลักการของตุรกี

  • เข้าแทรกแซงในอาชญากรรม

เมื่อพวกเขาพบองค์ประกอบทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ ทหาร หรือทหารระหว่างการทำงาน พวกเขาส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมไปยังสำนักงานอัยการ

  • หลีกเลี่ยงวิธีการที่ผิดกฎหมาย

พวกเขาไม่ได้รับบันทึกโทรศัพท์มือถือหรือบันทึกข้อความ พวกเขาไม่ได้ใช้สปายแวร์และเครื่องมือฟังซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นอาชญากร

คุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้เป็นลักษณะของนักสืบมืออาชีพ และโดยทั่วไป คนเหล่านี้ทำงานในหน่วยงานนักสืบเอกชนมืออาชีพ

นักสืบเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการแสวงหาหรือการวิจัยที่พวกเขาให้บริการคือผู้ที่เข้าใจจิตวิทยาสังคมรู้เทคนิคการสอบสวนและสอบสวนมีความรู้และประสบการณ์ในด้านจิตวิทยาอาชญากรรมและอาชญวิทยาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางอาญาและมนุษย์ได้รับการฝึกอบรม ในห้องปฏิบัติการทางอาญาในระดับหนึ่งและแน่นอนว่ามีความรู้และประสบการณ์ใหม่ในด้านจิตวิทยาและอาชญาวิทยาทางอาญาคือผู้ที่ติดตาม รู้จัก และใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี

ทุกวันนี้ เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงนักสืบเอกชนที่ให้บริการนี้อย่างมืออาชีพ ท่ามกลางนักสืบส่วนตัวปลอมที่กำลังเติบโตเหมือนหิมะถล่มบนอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่จะได้รับบริการนักสืบมืออาชีพในสำนักงานนักสืบเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักสืบเอกชนและได้ดำเนินการในภาคนี้มาหลายปีแล้ว

คุณสามารถมาที่บริษัทของเราเพื่อรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักสืบมืออาชีพและวิธีการทำงาน ในระหว่างนี้ หากคุณกำลังพิจารณาที่จะรับบริการนักสืบเอกชน บริษัทของเราพร้อมอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ

บริการนักสืบ

บริการนักสืบ