การตรวจสอบเอกสารปลอม

การตรวจสอบเอกสารปลอม

ตามประมวลกฎหมายอาญาของตุรกี การปลอมแปลงเอกสารส่วนตัวถือเป็นอาชญากรรม ดังนั้นการปลอมแปลงเอกสารส่วนตัวหรือแก้ไขและใช้เอกสารส่วนตัวโดยมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวงผู้อื่นจึงต้องมีโทษจำคุก นอกจากนี้ บุคคลที่รู้เท่าทันใช้เอกสารปลอมจะถือว่ากระทำความผิดด้วย

การตรวจสอบเอกสารปลอม

กฎหมายเป็นแบบนี้เพราะว่าเอกสารส่วนตัวก็รับเป็นเอกสารราชการด้วย เพราะเอกสารส่วนตัวสามารถใช้เป็นหลักฐานและอาจมีผลทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเอกสารส่วนตัวจะไม่แข็งแรงเท่าเอกสารราชการ แต่ก็เป็นหนึ่งในเอกสารที่ต้องปกป้องเพราะสะท้อนความจริงเสมือนเป็นเอกสาร เนื่องจากคุณลักษณะนี้ เอกสารส่วนตัวถือเป็นอาชญากรรมหากใช้เป็นของปลอม

ในแง่นี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยอาชญากรรมการปลอมแปลงในเอกสารส่วนตัวคือความไว้วางใจทางสังคม เช่นเดียวกับในการปลอมแปลงเอกสารราชการ อาชญากรรมของเอกสารปลอมเป็นการรักษาความไว้วางใจของประชาชน เมื่อใช้เอกสารปลอม ความเชื่อถือของสาธารณชนจะสั่นคลอนและเกิดความเสียหายขึ้น

เรื่องของอาชญากรรมเป็นเอกสาร แต่คำจำกัดความของเอกสารไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย จึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบ เอกสารคำหมายถึงกระดาษเขียน เพื่อให้งานเขียนเป็นเอกสาร จะต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็นบางประการ ในตอนต้นขององค์ประกอบเหล่านี้ ผู้จัดงานมีความชัดเจน มีคุณค่าที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีคุณภาพของหลักฐาน

เนื่องจากเอกสารเป็นกระดาษที่มีมูลค่าทางกฎหมาย การปลอมแปลงเอกสารจึงต้องส่งผลกระทบต่อคุณค่าทางกฎหมายนี้ด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง การปลอมแปลงธุรกรรมที่ทำในจุดที่ไม่สำคัญไม่ถือเป็นอาชญากรรม เนื่องจากไม่กระทบต่อคุณภาพหลักฐานของเอกสาร แม้ว่าจะมีส่วนเพิ่มเติมที่ไม่เป็นความจริงในเอกสารก็ตาม สำหรับอาชญากรรมการปลอมแปลงที่มีอยู่ การกระทำนี้มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียก็เพียงพอแล้ว

ข้อบังคับทางกฎหมายมีดังนี้ กล่าวโดยย่อคือ การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นอาชญากรรม และการใช้เอกสารปลอมถือเป็นอาชญากรรม ดังนั้น การค้นหาเอกสารปลอมจึงมีรูปแบบที่สำคัญกว่า ปัจจุบัน สำนักงานนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชนทั้งหมดยังให้บริการตรวจสอบเอกสารปลอมอีกด้วย

บริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ทั้งหมดใช้เครื่องมือการชำระเงิน เช่น เช็คและตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่างกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เครื่องมือการชำระเงินเหล่านี้ยังเป็นพื้นที่ที่ผู้ประสงค์ร้ายทำการฉ้อโกงมากที่สุด บุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ซึ่งสามารถปลอมแปลงตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค หรือเอกสารได้ทุกประเภท ทำงานอย่างใกล้ชิดกับความจริงจนไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเอกสารที่ตนออกนั้นเป็นของแท้หรือไม่

เอกสารที่เตรียมอย่างเชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถจัดว่าเป็นของปลอมหรือของจริงโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเท่านั้น ดังนั้นจึงควรขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบเอกสารที่สงสัยว่าปลอมแปลง

ไม่ใช่ทุกบริษัทที่มีเวลาหรือทีมงานเพียงพอในการตรวจสอบและวิจัยเอกสารที่พวกเขาสงสัย ในกรณีเหล่านี้ การดำเนินการกับข้อมูลที่ได้ยินจากตลาดมีความเสี่ยงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยสามารถขอบริการเหล่านี้ได้หากต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่ใช้จะไม่ถูกปลอมแปลง

หน่วยสืบราชการลับหรือองค์กรสืบสวนเอกชนตรวจสอบว่าเอกสารที่ใช้เป็นของปลอมหรือของจริงเพื่อให้บริษัทมีความมั่นใจ เอกสารเหล่านี้อาจเป็นเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ประวัติย่อ หรือเอกสารอื่น จุดที่สำคัญที่สุดในการวิจัยประเภทนี้คือสถาบันที่ร้องขอการวิจัยนี้จะถูกเก็บเป็นความลับในระหว่างการวิจัย

คุณสามารถมาที่บริษัทของเราได้ในทุกกรณีที่มีความจำเป็นสำหรับการวิจัยเอกสารปลอม ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทของเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ทั้งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ลังเลใจเกี่ยวกับบริการทางกฎหมายและบริการให้คำปรึกษา และเพื่อรับบริการวิจัยเอกสารปลอมที่จำเป็น

บริการนักสืบ

บริการนักสืบ