ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ที่แสวงหาบริการจากบริษัทนักสืบเอกชนมีข้อกังวลหลักสองประการ ข้อกังวลแรกคือบริษัทนักสืบนี้เป็นของปลอม และวันหนึ่งพวกเขาจะถูกแบล็กเมล์ด้วยข้อมูลที่พวกเขาจะได้รับ โดยเฉพาะ นักสืบเอกชน ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ไม่มีกฎหมาย ข้อกังวลเหล่านี้ไม่มีมูล บางคนที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายนี้จริง ๆ และไม่มีแม้แต่สำนักงาน เปิดเว็บไซต์ปลอมบนอินเทอร์เน็ต และแสดงตนว่าเป็นสำนักงานนักสืบเอกชนขนาดใหญ่มาก มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ แม้จะมีการติดตามและตรวจสอบของนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและสมาคมนักวิจัยในทิศทางนี้ สถานการณ์นี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องระมัดระวังและดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดเมื่อเลือกหน่วยงานนักสืบเอกชน

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความกังวลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของผู้ที่ขอรับบริการจากบริษัทนักสืบเอกชนคือการดูแลข้อมูลเป็นความลับมากน้อยเพียงใด เนื่องจากเมื่อบุคคลหรือองค์กรร้องขอบริการจากสำนักงานนักสืบเอกชน ในขณะที่กำหนดบริการ หารือเกี่ยวกับความคาดหวังและกำหนดเงื่อนไขของบริการ ข้อมูลและเอกสารบางอย่างจะต้องมอบให้สำนักงานนักสืบเอกชน หลังจากทำสัญญาและบริษัทเริ่มเก็บหลักฐานก็จะมีข้อมูลและเอกสารจำนวนมาก ตามหลักจริยธรรม นักสืบเอกชนและผู้ตรวจสอบเอกชนที่ทำงานในสำนักงานนักสืบเอกชนจะส่งข้อมูลและเอกสารนี้เฉพาะกับบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการเท่านั้น และจะไม่แบ่งปันกับบุคคลที่สามไม่ว่าในทางใด

การแบ่งปันไม่ใช่แค่แบล็กเมล์ บริษัทนักสืบเอกชน แม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับผลประโยชน์ ข้อมูลดังกล่าวไม่ควรเปิดเผยกับบุคคลที่สามที่เป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายใต้สถานการณ์ใดๆ

ในการนี้บริษัทของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยให้คำมั่นในการรักษาความลับเมื่อทำสัญญากับบุคคลหรือองค์กรที่ขอรับบริการจากตนตั้งแต่แรก บริษัทของเราได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้ในทุกบริการจนถึงปัจจุบัน

เราไม่ต้องการที่จะเจียมเนื้อเจียมตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากเรากำลังพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมเชิงลบที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันและเพิ่มความไว้วางใจให้กับผู้คนและองค์กรที่รอให้บริการในทิศทางของการพัฒนาอาชีพนักสืบเอกชน เราสนับสนุนความพยายามทั้งหมดของสมาคมนักสืบ ที่ปรึกษา และนักวิจัยเอกชน ในการออกกฎหมายนักสืบเอกชน เพื่อสร้างอาชีพนักสืบบนรากฐานที่มั่นคง เพราะหากมีการตรากฎหมายนี้ การจัดตั้งบริษัทนักสืบเอกชนจะอยู่ในระบบ บริษัทต่างๆ จะต้องได้รับใบอนุญาต คุณสมบัติ และเงื่อนไขการแต่งตั้งนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนในพนักงานจะกำหนดและบริษัทนักสืบเอกชนจะกำหนด อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ กล่าวโดยย่อ บริษัทนักสืบเอกชนจะต้องรับผิดชอบและสามารถลงโทษได้เมื่อจำเป็น

ในขอบเขตที่สามารถทำได้ บริษัทนักสืบเอกชนทุกแห่งจะปฏิบัติตามคำมั่นในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลจะอยู่ภายใต้การควบคุม เช่นเดียวกับบริษัทของเราในปัจจุบันจะถูกนำ หากได้รับการดูแล อาชีพนักสืบเอกชนจะพัฒนาต่อไป

สถาบัน

สถาบัน