ข้อมูลที่ถูกต้อง

ข้อมูลที่ถูกต้อง

ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับบริการที่เหมาะสมจากหน่วยงานนักสืบเอกชนที่เลือก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาชีพนักสืบเอกชนได้รับความนิยมอย่างมาก คนที่เป็นอันตรายจึงเริ่มมองหาวิธีใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ ในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจมีหน่วยงานนักสืบเอกชนปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่าหนึ่งร้อยแห่งปรากฏขึ้น บริษัทที่ฉ้อโกงเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตเป็นพิเศษและทำการส่งเสริมการขายโดยการสร้างไซต์สำหรับตนเอง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง พวกเขาไม่มีสำนักงานที่ดีด้วยซ้ำ แม้แต่ที่อยู่ที่แสดงก็ยังเป็นของปลอม และพวกเขาส่วนใหญ่แสดงตนเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์หลายปี พนักงานจำนวนมาก และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งโดยให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ มีแม้กระทั่งผู้ที่ก้าวต่อไปและแสดงตนในฐานะสมาชิกของสมาคมและองค์กรระหว่างประเทศ

ข้อมูลที่ถูกต้อง

เป็นปัญหาแยกต่างหากในการต่อสู้กับบริษัทปลอมที่ฉ้อฉลเหล่านี้ ซึ่งส่งผลเสียอย่างมากต่อการพัฒนาอาชีพนักสืบเอกชนและปิดบังชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของอาชีพนี้ กองกำลังบังคับใช้กฎหมายของรัฐยังคงต่อสู้กับพวกเขาต่อไป ในเวลาเดียวกัน สมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย และสำนักงานนักสืบเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนี้ก็กำลังพยายามไปในทิศทางนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยและบริษัทนักสืบเอกชนทั้งหมดที่พยายามทำงานนี้อย่างถูกต้องเหมือนเรา กำลังพยายามให้บริการในระดับที่เหมาะสมกับอาชีพนี้ บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะรวบรวมหลักฐานและให้บริการติดตามผลและวิจัยตามกฎหมายในระหว่างกิจกรรม ในบริบทนี้ a บริการนักสืบเอกชน เรายังมีเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งมีความสำคัญสำหรับบุคคลและองค์กรที่ร้องขอ:

  • บริษัทของเราได้ดำเนินการในภาคส่วนนี้มาเป็นเวลานานและยังคงดำเนินการตามที่อยู่ซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรก
  • บริษัทของเราเป็นสมาชิกของสมาคมนักสืบ ที่ปรึกษา และนักวิจัยส่วนตัว และดำเนินการตามหลักการทางจริยธรรมระดับมืออาชีพและระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่ออกโดยสมาคมนี้ นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่ทำงานร่วมกับเราให้บริการตามมาตรฐานสากลและให้ความสำคัญกับทั้งหลักการของวิชาชีพและข้อบังคับทางกฎหมายในปัจจุบัน
  • ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทของเราสรุปสัญญาบริการที่ครอบคลุมคุณภาพ ข้อจำกัด และเงื่อนไขของบริการที่ร้องขอ

บริษัท Sherlock Holmes Private Detective and Research ของเราดูแลไม่ให้รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดระหว่างทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังส่งข้อมูลและเอกสารที่เก็บรวบรวมไปยังบุคคลและองค์กรที่ขอรับบริการในลักษณะที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลักการพื้นฐานของบริษัทของเรา นอกจากนี้ หลักฐานที่รวบรวมทั้งหมดจะถูกจัดประเภท วิเคราะห์ และประเมินผลก่อน หลังจากนั้น การติดตามผลและการศึกษาวิจัยทั้งหมดจะได้รับการรายงานโดยละเอียด และหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมมาจะถูกผนวกเข้ากับรายงาน

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001, ใบรับรองระบบการจัดการความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002 และใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 ซึ่งเรามีในฐานะบริษัท ช่วยในการพัฒนาอาชีพนักสืบและลูกค้าของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความสำคัญของเรา

สถาบัน

สถาบัน