หลักฐานแน่น

หลักฐานแน่น

มันสำคัญมากที่ทั้งบริษัทนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนและพนักงานสอบสวนที่ทำงานในบริษัทนี้ จะต้องมีความน่าเชื่อถือสำหรับบุคคลและองค์กรที่คาดหวังบริการจากบริษัทนักสืบเอกชน ในบริบทนี้ สหพันธ์นักสืบเอกชนระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในกรุงเวียนนาในปี 1964 ได้ประกาศหลักการทางจริยธรรมของงานนักสืบในสิบประเด็นและเรียกร้องให้สมาคมนักสืบที่เป็นสมาชิกทั้งหมดและแม้แต่หน่วยงานนักสืบที่ไม่ใช่สมาชิกปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้

หลักฐานแน่น

สมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์จากประเทศของเรา ได้เผยแพร่กฎจรรยาบรรณวิชาชีพและข้อบังคับการทำงานตามหลักการเหล่านี้ด้วย เนื่องจากกฎหมายนักสืบเอกชนยังไม่ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาในประเทศของเราจนถึงทุกวันนี้ หลักการทางจริยธรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางปฏิบัติ วันหนึ่ง นักสืบเอกชน หากมีการตรากฎหมายที่ควบคุมกฎ หลักการ วิธีการทำงาน หลักการของวิชาชีพ และเงื่อนไขของการเป็นนักสืบเอกชน สูญญากาศทางกฎหมายในแง่นี้จะถูกเติมเต็ม

วันนี้มีการพูดถึงสุญญากาศทางกฎหมาย แต่ในทางกลับกัน บริษัทนักสืบเอกชน เนื่องจากเป็นองค์กรการค้า จึงมีข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ในระบบกฎหมายปัจจุบันของเราที่ควบคุมการจัดตั้ง หลักการทำงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความรับผิดชอบ และภาระผูกพันที่มีต่อหน่วยงานทางการ ประมวลภาระผูกพัน กฎหมายการค้า ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอื่นๆ ช่วยเสริมช่องโหว่ทางกฎหมายของอาชีพนักสืบอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยและบริษัทนักสืบเอกชนทั้งหมดที่พยายามทำอาชีพนี้อย่างถูกต้องเหมือนเรา พยายามปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของอาชีพนักสืบระหว่างทำกิจกรรม แน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะให้คำจำกัดความของจรรยาบรรณนักสืบ แต่ก็เป็นไปได้ที่จะสรุปผลจากการปฏิบัติของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ก่อนเริ่มบริการนักสืบ จำเป็นต้องทำสัญญาบริการที่กำหนดคำจำกัดความ บรรทัด เงื่อนไข และคุณภาพของบริการ จริยธรรมนักสืบเอกชนต้องการมัน นอกจากนี้ นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนต้องทำงานตามกฎจรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบการทำงานที่จัดทำโดยสมาคมนักสืบเอกชน ตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณวิชาชีพนักสืบเอกชน หลักจรรยาบรรณวิชาชีพอีกประการหนึ่งคือการรักษาความลับของข้อมูลและเอกสาร และไม่เปิดเผยสิ่งที่ค้นพบกับบุคคลที่สามนอกเหนือจากบุคคลและองค์กรที่ขอบริการ

ท้ายที่สุด มีกฎทางศีลธรรมที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานที่ชัดเจนแก่ลูกค้าที่ขอใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้หมายถึงการได้มาซึ่งหลักฐานแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานก็ตาม มิฉะนั้น หลักฐานที่ได้รับจากวิธีการเหล่านี้จะไม่ได้รับการยอมรับในศาล ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องได้รับหลักฐานที่แน่ชัด แต่ขณะทำเช่นนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องกระทำการขัดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว และไม่เก็บหลักฐานด้วยวิธีการที่ถือเป็นความผิดทางอาญา ในกฎหมายอื่นๆ โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญ

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และสำนักงานวิจัยตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาระผูกพัน ณ จุดนี้และe ให้หลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และแข็งแกร่งเสมอ

สถาบัน

สถาบัน