บริการที่เชื่อถือได้

บริการที่เชื่อถือได้

บริษัทแรกที่นึกถึงบริการที่เชื่อถือได้สำหรับหน่วยงานนักสืบเอกชน Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัย บริษัทของเราพิสูจน์ให้เห็นว่าให้บริการที่เชื่อถือได้ในสองวิธี ประการแรก บริษัทของเรามีใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ประการที่สอง บริษัทของเรามีใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 หน่วยงานนักสืบเอกชนแห่งแรกที่มีเอกสารเหล่านี้ในหน่วยงานนักสืบเอกชนทั้งหมดคือบริษัทของเรา บริษัท Sherlock Holmes Private Detective and Research

บริการที่เชื่อถือได้

ด้วยการถือใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 บริษัทของเราได้พิสูจน์ว่าโครงสร้างองค์กร ระบบการจัดการ และกระบวนการทางธุรกิจของเราเชื่อมโยงกับกฎที่เป็นระบบ ว่าเราดำเนินกิจกรรมของเราภายใต้กรอบของกฎเหล่านี้ ซึ่งเราแก้ไขกฎเหล่านี้เป็นครั้งคราว ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในประเทศของเราและในโลกและเราไม่เคยหยุดใช้กฎเกณฑ์ เรากลายเป็น

บริษัทเราไม่เห็นใบรับรอง ISO 9001 เป็นเพียงเอกสารที่จะแขวนบนผนัง เอกสารนี้แสดงว่าบริษัทของเราได้รับการจัดการตามหลักการและหลักการของระบบการจัดการคุณภาพ

ด้วยการมีใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 บริษัทของเราได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญที่บริษัทและพนักงานของเราทุกคนให้ความสำคัญกับการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ การเข้าถึงได้ และความสามารถในการใช้งานของสินทรัพย์ข้อมูลทุกประเภท พื้นฐานของแนวคิดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลคือการปกป้องความเป็นส่วนตัว กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทของเราสามารถให้ได้โดยผู้มีอำนาจเท่านั้น เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารนี้ได้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

บริษัท ของเรา, Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยมีความเข้าใจบริการที่เชื่อถือได้ในลักษณะนี้และมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในขณะที่ให้บริการที่มีคุณภาพในมือข้างหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทของเราได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดตามขอบเขตของบริการที่จัดให้โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญเนื่องจากมันปฏิบัติตามกฎระเบียบหลัก มันจึงสร้างความไว้วางใจในผู้คนและองค์กรที่ทำหน้าที่ บริษัทของเราให้บริการที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางกฎหมาย กฎจริยธรรมและระเบียบการทำงานที่เผยแพร่โดยสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย และร่างกฎหมายนักสืบเอกชนที่ยังไม่ได้ประกาศใช้

บริษัท Sherlock Holmes บริษัทนักสืบและวิจัยเอกชน มีส่วนช่วยในการพัฒนาอาชีพนักสืบเอกชน ตลอดจนให้บริการอย่างมืออาชีพ จริงจัง เชื่อถือได้และมีคุณภาพ

สถาบัน

สถาบัน