นักสืบส่วนตัวพร้อมใบรับรองความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002

นักสืบส่วนตัวพร้อมใบรับรองความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002

ในแง่ของสำนักงานนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชน พวกเขามีใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาให้บริการที่มีคุณภาพและใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 ซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการปกป้องและการรักษาความลับของข้อมูล . นี่ด้วย ระบบการจัดการความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002 มันเป็นใบรับรอง

นักสืบส่วนตัวพร้อมใบรับรองความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002

ในความเป็นจริง หากบริษัทนักสืบเอกชนได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 ก็ยังมี ISO 10002 ซึ่งสามารถรวมเข้ากับระบบคุณภาพได้อย่างง่ายดาย ใบรับรองความพึงพอใจของลูกค้า มาตรฐานทั้งสองทับซ้อนกันในหลาย ๆ ด้าน

การสร้างระบบการจัดการความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับบริษัทของตน บริษัทนักสืบเอกชนการนำมาตรฐานนี้ไปใช้จะเพิ่มศักยภาพในการรักษาลูกค้าปัจจุบันและเพิ่มความรู้สึกภักดีต่อบริษัทของลูกค้าเหล่านี้ ด้วยระบบนี้ ผลผลิตและประสิทธิภาพของบริษัทจึงเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ ชื่อเสียงในตลาดและมูลค่าตราสินค้าของหน่วยงานนักสืบเอกชนจึงเพิ่มขึ้น และสามารถล้ำหน้าคู่แข่งได้หนึ่งก้าว

ISO.10002 ความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทที่มีใบรับรองจะจัดการกับคำเตือนและข้อร้องเรียนจากลูกค้าในระบบ วิเคราะห์ ผลิตโซลูชัน และเปลี่ยนคำเตือนและข้อร้องเรียนเหล่านี้เป็นโอกาสในอนาคต

ในแง่หนึ่งใบรับรองความพึงพอใจของลูกค้าเผยให้เห็นว่าบริษัทนักสืบเอกชนมีความมุ่งมั่นเพียงใดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทเหล่านี้แสดงแนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาหรือแก้ไขปัญหา ให้ความสำคัญกับความคาดหวังของบุคคลหรือองค์กรที่ขอรับบริการ ดำเนินการตามขั้นตอนในกิจกรรม และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขณะให้บริการ จึงรักษาข้อร้องเรียนของลูกค้าไว้ที่ระดับต่ำสุด ด้วยวิธีนี้ ความพึงพอใจของลูกค้าจะเพิ่มขึ้น

 

สถาบัน

สถาบัน