นักสืบเอกชนที่มีใบรับรองความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001

นักสืบเอกชนที่มีใบรับรองความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001

บริษัทนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชนทั้งหมดต้องดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในขณะที่ให้บริการที่มีคุณภาพ บริษัทที่ทำงานอย่างมืออาชีพทำสัญญาบริการกับบุคคลและองค์กรที่ขอบริการจากพวกเขาตั้งแต่เริ่มงาน ขณะที่กำหนดคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อจำกัดของบริการด้วยสัญญานี้ ที่สำคัญกว่านั้นคือ บริษัทนักสืบเอกชนสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ คำมั่นสัญญานี้ครอบคลุมถึงการปกป้องข้อมูลและเอกสารที่ให้ไว้ในขณะที่กำหนดเงื่อนไขของสัญญาและข้อมูลและเอกสารที่ได้รับระหว่างกิจกรรม โดยจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่แบ่งปันกับบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ

นักสืบเอกชนที่มีใบรับรองความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001

อย่างไรก็ตาม บริษัทนักสืบเอกชนและองค์กรสืบสวนเอกชนที่พยายามทำงานอย่างมืออาชีพไม่ได้ให้คำมั่นสัญญานี้นอกจากจะให้ ü ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 พวกเขาตั้งค่า มาตรฐานเหล่านี้กำหนดโดยองค์กรมาตรฐานสากล เป็นชุดของมาตรฐานที่ช่วยให้บริษัทปกป้องและจัดการทรัพย์สินข้อมูลที่มีค่า ด้วยระบบนี้ บริษัทนักสืบเอกชนระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อขจัดความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัทนักสืบเอกชนที่ตั้งระบบนี้ในบริษัทของตนด้วย ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูล ISO 27001 ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความอ่อนไหวในเรื่องนี้ต่อลูกค้า

ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 เปิดเผยว่าบริษัทและพนักงานให้ความสำคัญกับการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ การเข้าถึงและการใช้งานของสินทรัพย์ข้อมูลทุกประเภท การเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่ถือครองโดยบริษัทจะต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น พนักงานทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารนี้ได้ แต่เมื่อจำเป็นและได้รับอนุญาตเท่านั้น

การมีใบรับรอง ISO 27001 มีความสำคัญทั้งในแง่ของชื่อเสียงและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และในแง่ของความพึงพอใจของลูกค้า

สถาบัน

สถาบัน