นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของหน่วยงานนักสืบเอกชนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต หากคุณค้นหาทางอินเทอร์เน็ตในวันนี้ คุณจะได้พบกับบริษัทนักสืบเอกชนหลายแห่ง ในความเป็นจริง บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีสำนักงานที่เหมาะสม ไม่ทราบคุณสมบัติของพนักงาน และเป็นเพียงเว็บไซต์เท่านั้น แน่นอนว่ามันผิดที่จะพูดเป็นนัยและหมิ่นประมาทบริษัทนักสืบเอกชนทั้งหมด แต่น่าเสียดายที่มีหน่วยงานนักสืบเอกชนปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์ที่พยายามทำเงินด้วยวิธีนี้ในปัจจุบัน

นโยบายคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม ยังมีบริษัทนักสืบเอกชนที่ทำงานอย่างมืออาชีพเป็นนักสืบเอกชน ยึดมั่นในหลักการและกฎการทำงานของอาชีพนี้ และพยายามให้บริการที่มีคุณภาพ บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยก็เป็นหนึ่งในนั้น

แม้ว่าบริษัทของเราจะดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณและระเบียบการทำงานที่ออกโดยนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและสมาคมนักวิจัย บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพยายามให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

ประเด็นหลักของนโยบายคุณภาพที่กำหนดโดยบริษัทของเราสามารถอธิบายได้ดังนี้:

  • บริษัทของเราทำสัญญาบริการเมื่อเริ่มงานกับบุคคลและองค์กรที่ขอใช้บริการ และข้อจำกัดและเงื่อนไขของงานที่จะทำจะรวมอยู่ในสัญญานี้ ในแง่นี้ นักสืบเอกชนและผู้ตรวจสอบส่วนตัวของเราดำเนินการจำกัดเฉพาะบริการที่ร้องขอและไม่มีทางเกินขีดจำกัดเหล่านี้
  • นักสืบเอกชนและผู้ตรวจสอบส่วนตัวในบริษัทของเราไม่ได้ดำเนินการในทางที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทางกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับบริการติดตามผลหรือการวิจัยที่ร้องขอ
  • ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทของเราไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียต่อหลักการ เกียรติยศ และอนาคตของอาชีพนักสืบ
  • พนักงานของเราไม่เคยให้ข้อมูล เอกสาร และรายงานที่เป็นเท็จแก่บุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการ
  • บริษัทของเรานำนักสืบเอกชนหรือผู้ช่วยวิจัยสำหรับบริการที่ร้องขอ
  • พนักงานของเราใช้วิธีและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของบริการที่ร้องขอระหว่างกิจกรรม
  • ผู้จัดการบริษัทของเราสังเกตการทำงานอย่างถี่ถ้วนระหว่างการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล และการรายงานข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากพนักงานของเรา
  • บริษัทของเรา หากนักสืบเอกชนหรือนักสืบเอกชนของเราตรวจพบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ ทหาร หรือกรมทหารในระหว่างการทำงาน ให้รายงานสถานการณ์ด้วยข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่.

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 ซึ่งเป็นเจ้าของโดยบริษัท Sherlock Holmes Detective and Research Services เผยให้เห็นว่าบริษัทของเราอ่อนไหวต่อบริการที่มีคุณภาพเพียงใด นอกจากนี้ บริษัทของเราเป็นบริษัทแรกในบรรดาบริษัทนักสืบเอกชนที่มีเอกสารเหล่านี้

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 พิสูจน์ว่าบริการทั้งหมดที่มีให้นั้นอยู่ในกรอบของมาตรฐานคุณภาพ ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 พิสูจน์ว่าข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ได้รับระหว่างการศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ถูกเปิดเผยกับบุคคลที่สาม

สถาบัน

สถาบัน