ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

หน่วยงานนักสืบเอกชนให้บริการแก่บุคคลและองค์กรที่กำลังมองหาวิธีแก้ไขปัญหาส่วนตัวของพวกเขา บุคคลและองค์กรเหล่านี้มีแนวโน้มไปทางนี้เพราะมีปัญหาในการจัดการปัญหาของตนเอง เป็นเรื่องยากมากสำหรับคนที่มีปัญหาในการดำเนินการอย่างสงบและคิดอย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพจิตใจที่พวกเขาอยู่ ในกรณีนี้ a นักสืบเอกชน การรับบริการจากบริษัทเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่คราวนี้มีปัญหาอื่นเกิดขึ้น หากข้อมูลส่วนตัวหรือความลับถูกมอบให้แก่นักสืบเอกชนของบริษัท พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจาก พวกเขาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลหรือเอกสารนี้จะถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม และข้อมูลนี้จะสะท้อนให้เห็นในหนังสือและ สื่อภาพผ่านช่องทางต่างๆ?

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และการวิจัยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อกังวลเหล่านี้ที่ผู้คนได้รับฟัง ดังนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกของบริษัทของเราคือการไม่ใช้เส้นทางที่ผิดศีลธรรมและผิดศีลธรรม ลำดับความสำคัญที่สองคือการให้บริการตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะหน่วยงานนักสืบเอกชนมืออาชีพ บริษัทของเราทำสัญญาบริการเมื่อได้รับคำขอบริการจากลูกค้า เขาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญานี้ในกิจกรรมทั้งหมดที่เขาจะดำเนินการในภายหลัง บทความสำคัญของสัญญานี้คือความมุ่งมั่นในการรักษาความลับ ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาความลับ บริษัทของเราให้คำมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบริษัทของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับก่อน ตกลงที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ตำแหน่งและข้อมูลติดต่อของบุคคลหรือองค์กรที่จะให้บริการที่ร้องขอกับบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากนั้นเขารับรองว่าทั้งข้อมูลและเอกสารที่มอบให้แก่เขาในขณะที่กำหนดเงื่อนไขสัญญาและข้อมูลและเอกสารที่จะได้รับระหว่างการทำงานจะได้รับการคุ้มครองและเก็บเป็นความลับ

ความมุ่งมั่นในการรักษาความลับยังรวมถึงการยอมรับบทบัญญัติทางอาญาของข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ ในกรณีที่มีพฤติกรรมที่ขัดแย้ง

บริษัท ของเรา, Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัย ในทุกกิจกรรมนับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ทำธุรกิจด้วย

บริษัทของเราพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการรักษาความลับด้วยใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 ที่มี เอกสารนี้เป็นการรับประกันนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทของเรา

สถาบัน

สถาบัน