ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

เป้าหมายหลักของระบบคุณภาพทั้งหมดคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สถานการณ์ไม่แตกต่างกันสำหรับบริษัทนักสืบเอกชน นอกจากนี้บริษัทของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยเป็นบริษัทแรกในบรรดาบริษัทนักสืบเอกชนที่ได้รับใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 เอกสารนี้แสดงให้เห็นว่าบริการทั้งหมดที่เรามอบให้กับลูกค้านั้นดำเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับบริษัทของเรา เราเชื่อว่าลูกค้าของเรา ในฐานะบุคคลหรือองค์กร สมควรได้รับบริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพดีขึ้นแก่ลูกค้าของเรา

ความพึงพอใจของลูกค้า

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน ประการแรก จำเป็นต้องเห็นลูกค้าเป็นเหตุผลในการดำรงอยู่ บริษัทของเราจะดำเนินงานตราบเท่าที่ลูกค้ามีอยู่และจะประสบความสำเร็จในขอบเขตที่ลูกค้าพอใจ

บริษัทของเราตระหนักดีว่าลูกค้าสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่หรือสูญเสียลูกค้าได้ ลูกค้าที่พึงพอใจไม่ได้แบ่งปันความพึงพอใจมากนัก แต่ลูกค้าที่ไม่พอใจอาจแบ่งปันความไม่พอใจของเขากับคนจำนวนมาก

บริษัทของเราต้องรับฟังลูกค้าเป็นอย่างดีและเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าเป็นอย่างดี การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าต้องการการดูแลลูกค้า

บริษัทของเราทราบดีว่าการสร้างความแตกต่างระหว่างคู่แข่งและการก้าวไปข้างหน้าสามารถทำได้โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเท่านั้น สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะเติบโตและพัฒนา

บริษัทของเราเชื่อว่าลูกค้าของเราทุกคนมีสิทธิได้รับบริการที่มีคุณภาพ

ความจริงที่ว่าลูกค้าของเรารู้สึกปลอดภัยและรู้ว่าการรักษาความลับและการปกป้องข้อมูลและเอกสารของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญในท้ายที่สุดคือตัวบ่งชี้ความพึงพอใจของลูกค้า

เงื่อนไขในการสร้างความพึงพอใจอีกประการหนึ่งคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาแก่ลูกค้า ด้วยระบบการรายงานแบบเต็มเวลา ลูกค้าสามารถดูได้ว่างานอยู่ที่ไหนเมื่อไร ผ่านไปได้ไกลแค่ไหน และมีการวางแผนสำหรับอนาคตอย่างไร นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ต้องการ สามารถดูจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น อุปสรรคที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ หลักฐานที่รวบรวมได้ และข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานเหล่านี้

เมื่อบริษัทของเราเสร็จสิ้นการศึกษา บริษัทจะมอบรายงานขั้นสุดท้ายให้กับลูกค้าที่ได้รับและตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลตลอดการศึกษา

ทั้งหมดนี้ ความพยายามในเชิงบวกเป็นเงื่อนไขในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

สถาบัน

สถาบัน