การคุ้มครองลูกค้า

การคุ้มครองลูกค้า

แม้ว่าอาชีพนักสืบเอกชนจะพยายามดำเนินการโดยไม่มีกฎหมายนักสืบเอกชน แต่ในความเป็นจริง บริษัท นักสืบเอกชนได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรการค้า ดังนั้นบทบัญญัติของกฎหมายพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยภาระผูกพัน กฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ใช้กับองค์กรการค้าจึงนำไปใช้กับสำนักงานนักสืบเอกชน ดังนั้น นักสืบเอกชน กิจกรรมของบริษัทต่างๆ ไม่ได้ปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แน่นอน ความคาดหวังทั้งหมดคือการที่กฎหมายว่าด้วยนักสืบเอกชนจะมีผลบังคับใช้ก่อน และวิชาชีพนักสืบจะมีพื้นฐานทางกฎหมายเป็นของตัวเอง

การคุ้มครองลูกค้า

เหตุผลที่เราเข้าสู่เรื่องนี้ด้วยวิธีนี้คือการอธิบายว่าสิทธิของบุคคลหรือองค์กรที่รอรับบริการจากหน่วยงานนักสืบเอกชนนั้นปลอดภัยเพียงใด แม้ว่ารัฐธรรมนูญและข้อบังคับทางกฎหมายที่กล่าวถึงข้างต้นจะกำหนดข้อจำกัดและการควบคุมบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทนักสืบเอกชน แต่ก็ต้องมีการคุ้มครองสำหรับผู้ที่ขอใช้บริการนี้ด้วย

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองลูกค้า ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือสัญญาบริการลงนามกับบุคคลและองค์กรที่ขอรับบริการตั้งแต่เริ่มงาน สัญญานี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของหนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย เนื่องจากขึ้นอยู่กับการอนุญาตที่ได้รับจากลูกค้าและในนามของพวกเขา งานติดตามผลและการวิจัยบางอย่างจะถูกดำเนินการและจะมีการรวบรวมหลักฐาน เมื่อทำสัญญาจะกำหนดประเภท ลักษณะ ขอบเขตและเงื่อนไขของบริการที่ร้องขอก่อน มีการกล่าวถึงคำขอของลูกค้าโดยละเอียด วิธีการแก้ปัญหาจะได้รับการพิจารณา และทุกอย่างตกลงกับลูกค้า สัญญายังรวมถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความลับ ความมุ่งมั่นในการรักษาความลับเป็นประโยคที่สำคัญที่สุดในแง่ของการคุ้มครองลูกค้า ภายในกรอบของคำมั่นสัญญานี้ ลูกค้าต้องแน่ใจว่าจะไม่แบ่งปันขอบเขตของงานที่ทำหรือสิ่งที่ค้นพบกับผู้อื่นนอกจากตัวเอง

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดในสัญญาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการให้บริการและวิธีที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนเกินเป็นไปได้ เป็นสิทธิของบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการเพื่อทราบมิติต้นทุนของการศึกษานี้ เพื่อไม่ให้เจอค่าใช้จ่ายเซอร์ไพรส์ทีหลัง ควรจะคุยกันตั้งแต่ต้นและรวมไว้ในสัญญา

ไม่มีตารางค่าธรรมเนียมมาตรฐานที่ใช้โดยบริษัทนักสืบเอกชน ค่าธรรมเนียมที่จะขอพิจารณาจากการสัมภาษณ์ร่วมกัน ขึ้นอยู่กับประเภท ลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขของการบริการ แม้ว่าภูมิภาคที่จะให้บริการจะอยู่ภายในเขตจังหวัด ระยะเวลาในการทำงานโดยประมาณ และจำนวนนักสืบเอกชน หรือผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวจะเข้าร่วมในงานนี้

อย่างไรก็ตาม เงินเดือนไม่ควรเป็นเกณฑ์เดียวในการตัดสินใจเลือกบริษัทนักสืบเอกชน ประการแรก จำเป็นต้องไว้วางใจบริษัทนักสืบเอกชนที่จะให้บริการ บริษัท Sherlock Holmes Private Detective and Research ของเราเป็นสมาชิกของ Private Detectives, Consultants and Investigators Association และในทุกกรณีหลักการของการปกป้องการกระทำของลูกค้า ลูกค้าที่ชอบบริษัทเราไม่ผิดหวังแน่นอนจะทำงาน.

สถาบัน

สถาบัน