การทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

การทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private บริษัท ve Research ได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยนักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวเพื่อให้บริการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์คุณภาพสูงรวดเร็วและเชื่อถือได้ เมื่อเราพิจารณาคุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานของเรา ตารางต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

การทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ
  • นักสืบเอกชนของเราสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอย่างน้อยสี่ปี (ในกฎหมายนักสืบเอกชนที่ยังไม่ประกาศใช้ เงื่อนไขนี้ให้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย XNUMX ปี สมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัยได้แนะนำเงื่อนไขนี้ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยสี่ปี ของวิทยาลัย)
  • ผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวของเราเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย (เงื่อนไขนี้รวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและผู้สืบสวน) นี่คือการทำงานของสมาคม)
  • นักสืบเอกชนบางคนในพนักงานของเราเป็นผู้ที่เคยทำงานในหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐในฐานะหัวหน้าตำรวจ หัวหน้าตำรวจ หรือหัวหน้าผู้บัญชาการ และได้เกษียณอายุหรือออกจากหน้าที่โดยสมัครใจ
  • นักสืบเอกชนบางคนในพนักงานของเราเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการทหารบกมานานกว่าสิบห้าปีและเกษียณอายุหรือออกจากหน้าที่โดยสมัครใจ
  • นักสืบเอกชนบางคนในพนักงานของเราเป็นคนที่ทำงานเป็นผู้จัดการสาขาหรือสูงกว่าในองค์กรข่าวกรองแห่งชาติและเกษียณอายุหรือออกจากหน้าที่โดยสมัครใจ (ความเห็นของปลัด MIT ถูกมองว่าไม่มีอันตรายในการทำงานเป็นนักสืบส่วนตัวสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินี้)
  • นักสืบเอกชนบางคนในพนักงานของเราเป็นหน่วยงานท้องถิ่นและบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษา ทนายความ หรืออัยการมานานกว่าสิบห้าปี (ทนายความที่ทำงานในบริษัทของเราไม่ได้ทำหน้าที่ทนายความต่อไปในเวลาเดียวกัน)
  • พนักงานทุกคนของเราไม่มีอุปสรรคในการเป็นนักสืบเอกชนตามร่างกฎหมายว่าด้วยงานนักสืบเอกชน
  • พนักงานของเราทุกคนมีอายุมากกว่า 25 ปี (ข้อกำหนดนี้ไม่รวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินนักสืบเอกชน แต่เสนอโดยสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบเท่านั้น)

ทีมงานของเรานี้ได้กลายเป็นทีมที่ดีในบริษัทของเราด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาและงานที่พวกเขาทำ และทำงานด้วยจิตวิญญาณของทีม บริษัทของเราเชื่อมั่นและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

สถาบัน

สถาบัน