โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

แน่นอน คาดว่าบริษัทนักสืบเอกชนจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีล่าสุดในบริการติดตามผลหรือสอบสวนที่ร้องขอ ด้วยวิธีนี้ นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนสามารถสรุปงานของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เหล่านี้ต้องซื้อและใช้งานตามกฎหมายด้วย

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

ไม่มีบริษัทนักสืบเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักสืบ ที่ปรึกษาและนักสืบเอกชน ไม่ได้ใช้อุปกรณ์บันทึกที่เป็นความลับหรือโปรแกรมโทรศัพท์มือถือสอดแนมแต่อย่างใด บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัย บริษัทนักสืบเอกชน ก็อ่อนไหวมากในเรื่องนี้ ปัจจุบันมีการจำหน่ายอุปกรณ์ดักฟังและตรวจสอบต่างๆ มากมายในตลาด การขายพวกเขายังเป็นอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทนักสืบเอกชนปลอมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ซื้อ ใช้ และแม้แต่ไกล่เกลี่ยการตลาดของพวกเขา

บริษัทของเราใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีตามความเหมาะสม เพื่อให้บริการนักสืบเอกชนและบริการวิจัยส่วนตัวที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ให้ความสำคัญที่จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญในทางใดทางหนึ่ง และไม่แตะต้องเสรีภาพในการสื่อสารของบุคคล นอกจากนี้ ยังดูแลไม่ละเมิดกฎระเบียบต่างๆ เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายการค้า และกฎหมายภาระผูกพัน ในบริบทนี้จะไม่ใช้วิธีใดและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีใด ๆ ที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมตามกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทของเรายังได้จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งเพื่อให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพแก่ลูกค้า เพื่อเปิดเผยหลักฐานที่หักล้างไม่ได้ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ฝึกอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการรู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีนี้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะของบริการติดตามผลหรือการวิจัยที่ร้องขอ

ปัจจุบันยังมีองค์กรที่ให้บริการสอบสวนคดีอาญาอีกด้วย โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสำหรับองค์กรเหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในสถาบันเหล่านี้ อาสาสมัคร เช่น พิษต่างๆ อาการแพ้ เชื้อเพลิงปลอม การวิเคราะห์อากาศแวดล้อม การวิเคราะห์อาหาร จะได้รับการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผล นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบสารต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ สารเสพติด โลหะหนัก สารพิษทางชีวภาพ วัตถุระเบิด ยาฆ่าแมลง และทำการตรวจวัดและวิเคราะห์บางส่วน แม้แต่การวัด DNA ก็ถูกสร้างขึ้นที่นี่

การสนับสนุนจากองค์กรเหล่านี้ในระหว่างกิจกรรมของบริษัทของเรา มันตั้งอยู่

สถาบัน

สถาบัน