วิชาอะไรที่ไม่นักสืบสืบสวน?

วิชาอะไรที่ไม่นักสืบสืบสวน?

เราได้ระบุไว้หลายครั้งแล้วว่าพื้นที่ให้บริการของนักสืบเอกชนนั้นกว้างมาก มากเสียจนนอกจากบริการนักสืบแล้ว ยังมีการติดตามผลและงานวิจัยต่างๆ ภายในขอบเขตนี้ นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาและกฎหมายแก่บุคคลและองค์กรที่ร้องขอ

วิชาอะไรที่ไม่นักสืบสืบสวน?

การติดตามคู่สมรส, การติดตามคู่รัก, การติดตามการโกง, การติดตามเด็ก, การติดตามเพื่อนเด็ก, การติดตามนักเรียน, การติดตามนิสัยที่ไม่ดี, การตรวจจับที่อยู่, การติดตามยานพาหนะ, การตรวจจับสปายแวร์, การรวบรวมหลักฐาน, แม้แต่การติดตามพันธมิตรทางธุรกิจ, การติดตามบุคลากร, การวิจัยต่อ, การติดตามจุดบกพร่อง ฯลฯ . บริการนักสืบเอกชนมีให้ในหลากหลายพื้นที่ตั้งแต่การเฝ้าระวังและการศึกษาวิจัยสำหรับองค์กรเช่นการวิจัยอุปกรณ์, การวิจัยกล้องที่ซ่อนอยู่, การวิจัยอุปกรณ์ฟัง, การวิจัยแบรนด์, การวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเทคนิค

ดังนั้นความจริงที่ว่าพื้นที่ให้บริการกว้างมากหมายความว่าการติดตามหรือการวิจัยที่คิดไม่ถึงทุกครั้งสามารถทำได้หรือไม่? ไม่. แม้จะยังไม่ประกาศใช้ก็ตาม แต่บทความชื่อ Oath on private detective law ได้กำหนดไว้ดังนี้ นักสืบเอกชนที่รับสายวิชาชีพต้องสาบานตนด้วยเกียรติและมโนธรรมว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย ศีลธรรม เกียรติ และกฎเกณฑ์ ของอาชีพ

ในบทความร่างกฎหมายอื่น มีข้อความต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย: สำนักงานนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่ทำงานในนั้นไม่สามารถมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของประชาชน ทำร้ายสิทธิส่วนบุคคล ละเมิดชีวิตส่วนตัว และไม่สามารถใช้ข้อมูลชีวิตส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ . .

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วในบทความคำเตือนทางกฎหมายของกฎจริยธรรมและระเบียบปฏิบัติของสมาคมนักสืบเอกชน ซึ่งจัดทำและนำไปใช้จริงโดยสมาคมนักสืบเอกชน บันทึกมือถือ ดักฟัง ซ่อนกล้อง หรือชีวิตส่วนตัวซึ่งถือเป็นอาชญากรรมตามรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายอาญา ได้รับอนุญาตจากคำตัดสินของศาล แม้กระทั่งตำรวจ ทหาร ทหาร หรือเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ก็ไม่รับเป็นหลักฐาน โดยศาลหากได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมาชิกของสมาคมไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมทางอาญา เช่น การปฏิบัติอื่น ๆ ที่มีการละเมิดได้

หากสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งกระทำการดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดและจะรายงานสถานการณ์ไปยังเจ้าหน้าที่ทางการ

กิจกรรมที่สมาชิกของสมาคมนักสืบเอกชนจะไม่ทำมีดังนี้:

  • ไม่สามารถเรียกคืนบันทึกโทรศัพท์มือถือหรือบันทึกข้อความได้ แต่อย่างใด
  • ไม่สามารถใช้โปรแกรมสอดแนมและเครื่องมือฟังได้เลย
  • ไม่รับคำขอติดตามผลและวิจัยจากผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
  • คำขอติดตามผลและวิจัยจากองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้าจะไม่ได้รับการยอมรับ
  • ไม่รับคำขอติดตามผลและวิจัยจากบุคคลทางการค้าที่ไม่มีเอกสารการซื้อของระหว่างกัน
  • ไม่มีอุปกรณ์ใดที่สามารถขายได้ไม่ว่าทางเทคโนโลยีหรือไม่ก็ตาม

อาจเป็นการดีที่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่นักสืบไม่สามารถสอบสวนและติดตามได้ ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถสมัครกับพนักงานของบริษัทของเราได้ บริษัทของเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ทั้งเพื่อให้ข้อมูลและเพื่อตอบสนองคำขอบริการนักสืบส่วนตัวของคุณ

สงสัย

สงสัย