วิธีการทำงานของนักสืบ

วิธีการทำงานของนักสืบ

วันนี้บริการนักสืบในประเทศของเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยปัญหาระหว่างคู่สมรสกับการสืบสวนของสถาบัน เหล่านี้เป็นสองชื่อที่นึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงงานนักสืบส่วนตัว

วิธีการทำงานของนักสืบ

ปัญหาระหว่างคู่สมรสเป็นเรื่องแรกที่จะเคาะประตูสำนักงานนักสืบเอกชน แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวที่มีปัญหาจะจ้างนักสืบเอกชน แม้ว่าพวกเขาต้องการจะเก็บมันไว้ แต่ไม่ใช่ทุกหน่วยงานนักสืบจะยอมรับคำขอนี้ในทันที เพราะหากมีการร้องขอบริการสำนักงานนักสืบเอกชนก็มีหลักการบางอย่างเช่นกัน

ทุกวันนี้ กฎหมายนักสืบเอกชนยังคงรอการบังคับใช้ แต่กลับมีกฎหมายแพ่ง กฎหมายว่าด้วยภาระผูกพัน กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายอาญา และรัฐธรรมนูญอยู่เหนือพวกเขา ข้อบังคับทางกฎหมายและแนวปฏิบัติของนักสืบเอกชนที่ดำเนินการมาจนถึงตอนนี้ได้ก่อให้เกิดหลักการหลายประการ นอกจากนี้ยังมีประมวลจริยธรรมและระเบียบการทำงานที่ออกโดยสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบ

นักสืบเอกชนและผู้สืบสวนเอกชนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายเหล่านี้ในกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขา หลักการนี้ถูกนำมาใช้ในลักษณะเดียวกันในปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สมรสและในงานวิจัยของสถาบัน

ตามหลักการของนักสืบเอกชน คำขอบริการติดตามผลคู่สมรสไปยังสำนักงานนักสืบเอกชนจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อได้ยื่นฟ้องคดีการหย่าร้างต่อศาลแล้ว หรือในการสมัครของสถาบัน คำขอวิจัยจะได้รับก็ต่อเมื่อปัญหาได้รับการส่งต่อไปยังศาล กล่าวโดยย่อ ไม่มีบริการติดตามผลหรือการวิจัยในกรณีที่มีข้อพิพาทที่ไม่ได้ยื่นคำร้องทางศาล

ในกรณีการหย่าร้าง คู่สมรสจะได้รับบริการนักสืบเอกชนเพื่อแสดงหลักฐานที่ชัดเจนต่อศาล การวิจัยเชิงสถาบันส่วนใหญ่ดำเนินการในหัวข้อต่างๆ เช่น การวิจัยแบรนด์ การวิจัยผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ การติดตามบุคคลสำหรับการจู่โจม การวิจัยบุคลากร และการวิจัยต่อ

เมื่อหน่วยงานนักสืบเอกชนได้รับคำขอติดตามผลหรือคำขอบริการสืบสวน หน่วยงานเหล่านั้นจะทำการประเมินเบื้องต้นในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากไม่พบการปฏิเสธจะมีการทำสัญญากับบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการ คำจำกัดความ รายละเอียด และเงื่อนไขพิเศษของบริการที่ร้องขอจะรวมอยู่ในสัญญาโดยละเอียด สัญญานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการแสดงขอบเขตกิจกรรมของนักสืบเอกชน

หลังจากทำสัญญาแล้ว นักสืบเอกชนหรือผู้ช่วยวิจัยก็เริ่มรวบรวมหลักฐาน นักสืบและผู้ตรวจสอบเอกชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและระเบียบการทำงานที่เผยแพร่โดยสมาคมนักสืบเอกชน ทั้งในแง่ของการรวบรวมหลักฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ในช่วงเวลานี้

หลังจากขั้นตอนการรวบรวมหลักฐาน ก็ถึงเวลาตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินหลักฐานที่รวบรวมเหล่านี้ หลังจากนั้น ได้มีการจัดทำรายงานที่ประกอบด้วยผลการวิจัยที่ได้รับระหว่างการศึกษานี้ ด้วยการส่งมอบรายงานที่เตรียมไว้ให้กับลูกค้า การบริการที่ร้องขอเสร็จสมบูรณ์

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของนักสืบเอกชนหรือนักสืบเอกชน?ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดรีบมาที่บริษัทของเรา หากท่านต้องการบริการนักสืบเอกชนทั้งในเรื่องเหล่านี้ พนักงานของบริษัทเราพร้อมให้บริการท่าน

สงสัย

สงสัย