วิธีการเป็นนักสืบ

วิธีการเป็นนักสืบ

ไม่มีคำตอบที่แน่นอนสำหรับคำถามที่ว่าจะเป็นนักสืบได้อย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายในเรื่องนี้ จึงไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของนักสืบ เงื่อนไขของการเป็นนักสืบ หรือข้อจำกัด การกำกับดูแล ความรับผิดชอบ และภาระผูกพันของวิชาชีพนักสืบ แต่อาชีพนักสืบได้รับการฝึกฝนมาหลายปีแล้ว

วิธีการเป็นนักสืบ

ด้วยเหตุนี้ ลักษณะทางกฎหมายของวิชาชีพนี้จึงได้รับการแก้ไขภายในกรอบของกฎหมายที่มีอยู่ คุณสมบัติเฉพาะอาชีพ เงื่อนไข และหลักการสมัครถูกกำหนดโดยกิจกรรมของหน่วยงานนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชน และความพยายามของสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย

งานนักสืบเอกชนคืองานรวบรวมหลักฐาน ประเมินหลักฐานเหล่านี้และหาข้อสรุป โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น กล้องวิดีโอ กล้อง ระบบบันทึกเสียง หรือโดยการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ต้องการถูกสอบสวน

ดังนั้นนักสืบหรือนักสืบเอกชนจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา พวกเขาควรเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน ได้รับการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการทางอาญา มีความรู้และประสบการณ์ในด้านจิตวิทยาและอาชญาวิทยาทางอาญา และแม้กระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์อาชญากรรม

นักสืบเอกชนเป็นอาชีพทั่วไปในอเมริกาและยุโรป เช่นเดียวกับในประเทศเหล่านี้ เราก็เช่นกันอาชีพการทำงานโดยทั่วไปดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกษียณจากสถาบันของรัฐ ส่วนใหญ่พวกเขาจะทำงานร่วมกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่

นักสืบและผู้สืบสวนเอกชนจะเก็บข้อมูลประจำตัวของพวกเขาตลอดจนข้อมูลของบุคคลและองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วยเป็นความลับระหว่างการทำงาน ทันทีที่พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นที่รู้จัก พวกเขามีส่วนร่วมกับผู้ช่วยของพวกเขา

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น นักสืบเอกชนคือผู้ที่เข้าใจจิตวิทยาสังคม รู้เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางอาญาและส่วนบุคคล รู้กฎข้อบังคับทางกฎหมาย รู้จักและใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี การมีคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย มักต้องใช้ประสบการณ์หลายปี ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องติดต่อสำนักงานนักสืบที่เปิดทีละแห่งและการโปรโมตทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

มีผู้คนในทุกอุตสาหกรรมที่ทำเงินได้ง่าย ไม่มีบุคคลดังกล่าวในอุตสาหกรรมนักสืบ ด้วยการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ต บริษัทที่อ้างว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานนักสืบเอกชนแห่งแรกหรืออ้างว่ามีนักสืบและผู้ช่วยวิจัยที่มีความสามารถมากที่สุดในพนักงานของพวกเขา ผ่านไซต์ปลอมที่พวกเขาตั้งขึ้นในแต่ละวัน ความจริงที่ว่ากฎหมายนักสืบเอกชนไม่ได้ถูกตราขึ้นก็อยู่ในมือของคนที่เป็นอันตรายเหล่านี้

หากผ่านกฎหมายนี้ จะต้องยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการนักสืบเอกชนจังหวัดเพื่อที่จะได้เป็นนักสืบเอกชน ค่าคอมมิชชันนี้จะประเมินใบสมัครภายใน 60 วัน และหากเห็นว่าเหมาะสม จะส่งไปที่คณะกรรมการนักสืบเอกชน คณะกรรมการจะตัดสินใจภายใน 45 วัน ถ้าเขาพบว่าใบสมัครเป็นบวก ใบอนุญาตนักสืบเอกชนจะออกและส่งมอบ

หากคุณต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นนักสืบ คุณสามารถมาที่บริษัทของเราได้ นอกจากนี้ หากคุณต้องการรับบริการนักสืบเอกชน บริษัทของเราจะให้บริการที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

สงสัย

สงสัย