นักสืบคืออะไร?

นักสืบคืออะไร?

พระราชบัญญัตินักสืบเอกชน ซึ่งไม่เคยมีการประกาศใช้ ให้คำจำกัดความว่านักสืบคืออะไร ตามคำจำกัดความนี้ ซึ่งเป็นร่างและยังไม่ได้ตรา นักสืบเอกชนคือผู้ที่กระทำการแทนบุคคลจริงและนิติบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด โดยจำกัดเฉพาะความต้องการของ บุคคลเหล่านี้และอยู่ในขอบเขตของข้อบังคับทางกฎหมาย

นักสืบคืออะไร?

นอกจากนี้ นักสืบเอกชนคือบุคคลที่สืบสวนการข่มขืนกับบุคคลจริงและทางกฎหมาย และพยายามทำลายพวกเขา หากได้รับการร้องขอ นักสืบเอกชนยังให้บริการเพื่อปกป้องอาคารและทรัพย์สินของประชาชนและสถาบันที่พวกเขาให้บริการ

ตามร่างกฎหมายนักสืบเอกชน หากนักสืบเอกชนหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรมในขณะทำกิจกรรม ในกรณีนี้ต้องแจ้งหน่วยงานทางกฎหมายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหายตัวไปของหลักฐานการก่ออาชญากรรม .

ร่างกฎหมายที่กำหนดนักสืบเอกชนในลักษณะนี้ดึงความสนใจไปที่สิ่งสุดท้าย: นักสืบเอกชนคือเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจจำกัดที่ได้รับจากกฎหมายนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ นักสืบเอกชนถูกขอให้อย่าทำเกินกฎหมายและไม่ใช้กำลัง อันที่จริง พวกเขาไม่สามารถเชิญคนมาที่สำนักงานเพื่อสอบปากคำ แม้แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวน

หลังจากที่ร่างกฎหมายได้ให้คำจำกัดความของนักสืบแล้ว มันก็ได้ดึงขอบเขตของพื้นที่ทำงานไปด้วย ดังนั้นนักสืบเอกชนจึงสามารถทำงานได้เฉพาะในพื้นที่ต่อไปนี้:

  • สำรวจพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีของคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ของครอบครัว
  • การค้นหาและค้นหาบุคคลที่หายไปหรือไม่สามารถได้ยินจาก
  • การค้นหาและค้นหาทรัพย์สินที่ถูกขโมยหรือสูญหาย
  • การคุ้มครองอาคาร สิ่งติดตั้ง หรือสินค้าที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคุ้มครอง
  • การรักษาความปลอดภัยขององค์กรและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในขอบเขตของกฎหมายองค์กรความมั่นคงส่วนบุคคล
  • การสอบสวนว่าบุคลากรในระดับต่างๆ ที่ทำงานในสถานประกอบการ โรงงาน โรงงานผลิต หรือสถานที่ทำงานที่คล้ายคลึงกัน มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อนายจ้างหรือไม่ และพวกเขาร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ต่อต้านองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วยหรือไม่
  • เฝ้าติดตามว่าคนที่ทำงานในที่ทำงาน เช่น ร้านค้าขนาดใหญ่ หน่วยงาน หรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทุกคนเข้าออกหรือไม่ และขโมยหรือทำลายอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ และป้องกันพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
  • การตรวจสอบสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่บุคคลหรือองค์กรเป็นเจ้าของเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ และสิทธิและลูกหนี้ของบุคคลภายนอก

เพื่อรับมือกับงานที่จริงจังเช่นนี้ นักสืบเอกชนหรือผู้ช่วยวิจัยต้องมีคุณสมบัติและตรงตามเงื่อนไขบางประการ หากวันหนึ่งร่างกฎหมายนักสืบเอกชนผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา กฎบางอย่างก็จะถูกนำมาใช้ในเรื่องนี้เช่นกัน และวิชาชีพนักสืบจะจะอยู่ใต้แท่น

หากคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักสืบและวิธีที่จะเป็นนักสืบ คุณสามารถมาที่บริษัทของเรา นอกจากนี้ หากคุณต้องการรับบริการนักสืบเอกชน บริษัทของเราจะให้บริการที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

สงสัย

สงสัย