หลักการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักสืบ

หลักการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักสืบ

เมื่อมีการร้องขอบริการจากบริษัทนักสืบเอกชน ควรสัมภาษณ์นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชน และควรส่งข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้องให้กับพวกเขา นี่เป็นหนึ่งในกฎจริยธรรมของวิชาชีพนักสืบ

หลักการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักสืบ

จุดเริ่มต้นของอาชีพนักสืบเอกชนในโลกนั้นยาวนานก่อนเรา อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 1964 บริษัทนักสืบเอกชนทั่วโลกได้รวมตัวกันอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน International Federation of Private Detective Societies ก่อตั้งขึ้นในแคนาดา และทันทีที่ก่อตั้ง ก็ได้กำหนดหลักการทำงานและหลักจริยธรรมของวิชาชีพนี้

ในประเทศของเรา สมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัยก่อตั้งขึ้นในปี 2006 และกิจกรรมแรกของสมาคมนี้คือการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมและข้อบังคับการทำงานของวิชาชีพนักสืบ ซึ่งบริษัทนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชนต้องปฏิบัติตาม . ระเบียบนี้จัดทำขึ้นโดยสหพันธ์นักสืบเอกชนระหว่างประเทศตามหลักการทางจริยธรรมที่กล่าวถึงข้างต้น

ในบริบทนี้ ซึ่งกันและกัน นักสืบเอกชน บริษัทหรือสถาบันวิจัยเอกชนและบุคคลและองค์กรที่ขอใช้บริการมีหน้าที่และภาระผูกพันบางประการ หนึ่งในนั้นคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการที่ร้องขอเมื่อพบกับนักสืบเอกชนหรือนักสืบเอกชน มิฉะนั้น ด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง นักสืบเอกชนจะถูกเข้าใจผิดและงานจะสูญเปล่าเนื่องจากข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด

เป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โลกกำลังเล็กลงและผลกระทบของโลกาภิวัตน์มีมากขึ้นในทุกสาขา ควบคู่ไปกับสิ่งนี้ บริการที่ร้องขอจากบริษัทนักสืบเอกชนนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแสดงสิ่งที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจนและชัดเจน

โดยทั่วไปแล้วคำขอของนักสืบเอกชนทั้งหมดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและค่านิยมทางศีลธรรมจะได้รับการยอมรับ บริษัทนักสืบเอกชนที่ทำงานอย่างถูกต้องยอมรับงานในบริบทนี้และทำสัญญาบริการก่อนเริ่มงาน สัญญานี้ควรมีรายละเอียดของบริการที่ร้องขอโดยบุคคลและองค์กรและเงื่อนไขที่จำเป็นทั้งหมด ในแง่นี้ ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานของนักสืบเอกชนและช่วยให้พวกเขาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการที่ร้องขอจะต้องได้รับอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

บทความเรื่อง “ข้อห้ามในการเปิดเผยข้อมูลและหลักการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ” ของร่างกฎหมายนักสืบเอกชนซึ่งยังไม่ได้ตราขึ้นก็ควบคุมปัญหานี้เช่นกัน ดังนั้น นักสืบเอกชนและผู้ตรวจสอบเอกชนจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากการทำงานของพวกเขาให้ใครก็ตามทราบ พวกเขาไม่สามารถให้ความลับแก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการก่ออาชญากรรมที่ต้องติดตาม พวกเขาจะต้องให้ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ได้รับไปยังสำนักงานอัยการ นักสืบเอกชนไม่สามารถให้รายงานเท็จแก่บุคคลและองค์กรที่ขอรับบริการจากพวกเขา

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชนk และสำนักงานวิจัยพร้อมผู้จัดการและพนักงานทุกคนให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล บริษัทของเราผลิตโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ตามสัญญาบริการที่จะทำและยึดมั่นในความมุ่งมั่นในการรักษาความลับ

คุณสามารถสมัครกับผู้จัดการและพนักงานของบริษัทของเราเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักสืบเอกชนและผู้ตรวจสอบส่วนตัว

สงสัย

สงสัย