จะบอกประสบการณ์นักสืบได้อย่างไร?

จะบอกประสบการณ์นักสืบได้อย่างไร?

นักสืบผู้มากประสบการณ์

จะบอกประสบการณ์นักสืบได้อย่างไร?
 • ภายในขอบเขตของการละเมิดการรักษาความลับของการสื่อสาร
  • ไม่ละเมิดความลับของการสื่อสารระหว่างบุคคล
  • ไม่บันทึกเนื้อหาการสื่อสาร
  • ไม่เปิดเผยเนื้อหาการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างผิดกฎหมาย
  • ไม่เปิดเผยเนื้อหาของการสื่อสารที่ทำกับเขาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง
  • ไม่เผยแพร่เนื้อหาการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อและการออกอากาศ
 • ภายในขอบเขตของการฟังและบันทึกการสนทนาระหว่างบุคคล
  • ไม่ฟังหรือบันทึกการสนทนาที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะระหว่างผู้ที่มีอุปกรณ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  • ไม่บันทึกการสนทนาที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิทยากรคนอื่น
  • ไม่พยายามแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับในลักษณะนี้ ไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้อื่น หรือไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นได้รับข้อมูล
 • ภายในขอบเขตของการละเมิดความเป็นส่วนตัวของชีวิตส่วนตัว
  • ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของชีวิตส่วนตัวของผู้คน
  • ไม่เปิดเผยภาพหรือเสียงชีวิตส่วนตัวของผู้คน
 • ภายในขอบเขตของการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
  • ไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย
  • โดยจะไม่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือปรัชญาของผู้คน รากเหง้าทางเชื้อชาติ สถานะสุขภาพที่ผิดกฎหมาย แนวโน้มทางศีลธรรม ชีวิตทางเพศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงานเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • ภายในขอบเขตของการให้หรือรับข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย
  • ห้ามถ่ายโอน เผยแพร่ หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สถานการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นอาชญากรรมในแง่ของประมวลกฎหมายอาญา และนักสืบเอกชนที่มีประสบการณ์จะไม่ปฏิบัติตามเส้นทางนี้ นอกจากนี้ เขารู้ดีว่าหากเขาทำสถานการณ์เหล่านี้ทั้งหมดโดยใช้ประโยชน์จากความสะดวกของอาชีพนักสืบ อาชญากรรมนี้จะได้รับโทษที่สูงขึ้น เขารู้ด้วยว่าสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลรวมอยู่ในรัฐธรรมนูญ

ในส่วนนี้บริษัทนักสืบเอกชนที่มีประสบการณ์ นักสืบเอกชน พวกเขาต้องการทำงานร่วมกับหรือกับผู้ช่วยวิจัยส่วนตัว ด้วยวิธีนี้พวกเขาจึงให้บริการตามข้อบังคับทางกฎหมายและหลักการทางวิชาชีพ

ในระหว่างกิจกรรม นักสืบเอกชนและผู้สืบสวนเอกชนจะไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของผู้คน ทำร้ายสิทธิส่วนบุคคลและละเมิดชีวิตส่วนตัวของพวกเขา

เพื่อให้เข้าใจถึงประสบการณ์ของนักสืบก็เพียงพอที่จะดูประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกเขา หลังจากรับใช้ในความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐแล้ว ท่านเกษียณหรือจากไปโดยสมัครใจและ งานนักสืบ ประสบการณ์ของผู้ที่เข้าสู่วงการวิชาชีพ หรือผู้ที่เคยเป็นผู้พิพากษา ทนายความ อัยการ หรือผู้ว่าการหรือผู้ว่าการภาคมาหลายปีอย่างไม่ต้องสงสัย

นอกจากนี้ นักสืบเอกชนที่ทำงานในสำนักงานนักสืบเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักสืบเอกชน ก็อาจเป็นนักสืบที่มีประสบการณ์เช่นกัน สมาชิกของสมาคม สำนักงานนักสืบเอกชนคือบริษัทที่รับผิดชอบวิชาชีพนักสืบและแสดงความเอาใจใส่และขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาวิชาชีพ ในบริษัทเหล่านี้ นักสืบเอกชนที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับการว่าจ้างอย่างแน่นอน

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำความเข้าใจประสบการณ์นักสืบ มาที่บริษัทของเรา ในระหว่างนี้ หากคุณต้องการรับบริการนักสืบเอกชน บริษัทของเรามีนักสืบเอกชนระดับสากล

สงสัย

สงสัย