นักสืบทำอะไร?

นักสืบทำอะไร?

เมื่อมีการร้องขอบริการนักสืบเอกชน จะมีการทำสัญญาระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่ร้องขอกับหน่วยงานนักสืบเอกชน วัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้คือเพื่ออธิบายว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีบริการที่ร้องขอและรายละเอียดของความคาดหวัง

นักสืบทำอะไร?

หากขอบเขตและข้อจำกัดของบริการนักสืบที่ร้องขอไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น อาจมีความขัดแย้งในภายหลัง

นักสืบเอกชนตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัยและทรัพยากรที่จะใช้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและลักษณะของบริการที่ร้องขอ แผนการทำงานของนักสืบเอกชนจะถูกกำหนดขึ้นตามความคาดหวังของบุคคลหรือองค์กรที่ขอบริการนี้ ข้อมูลและเอกสารที่พวกเขาให้ ในแง่นี้นักสืบเอกชนสั่งงานตามสัญญาที่ทำไว้

บริการนักสืบที่ร้องขอสามารถเป็นได้หลายเรื่อง ความต้องการและความคาดหวังไม่มีขอบเขต ตัวอย่างเช่น,

 • อาจมีการร้องขอการศึกษา เช่น การตรวจจับที่อยู่ การติดตามยานพาหนะ การตรวจจับสปายแวร์ การรวบรวมหลักฐาน
 • สามารถขอการศึกษาติดตามผล เช่น การติดตามคู่สมรส การติดตามคู่รัก การติดตามการโกง การติดตามเด็ก การวิจัยเพื่อนเด็ก การติดตามนักเรียน และการติดตามพฤติกรรมที่ไม่ดี
 • การวิจัย เช่น การตรวจสอบโซเชียลมีเดีย การติดตามพันธมิตรทางธุรกิจ การติดตามบุคลากร การวิจัยเบื้องหลัง การวิจัยอุปกรณ์แมลง การวิจัยกล้องที่ซ่อนอยู่ การวิจัยอุปกรณ์การฟัง การวิจัยการฉ้อโกง การวิจัยผู้บริหาร การวิจัยแบรนด์ การวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเทคนิคสามารถขอได้สำหรับบริษัท
 • สามารถขอค้นหาคนหาย, ค้นหามรดก, ค้นหาอีเมล, ค้นหาพี่เลี้ยงเด็กและติดตามได้
 • สามารถขอคำปรึกษาและบริการด้านกฎหมายได้

วิธีการทำงานของนักสืบเอกชนจะแตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง อันที่จริง ไม่ถูกต้องที่จะคาดหวังให้นักสืบเอกชนทำการศึกษาเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งแต่ละเรื่องต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ นักสืบเอกชนบางคนเข้าใจจิตวิทยาสังคมมากขึ้น สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางอาญาและพฤติกรรมมนุษย์ได้ง่ายขึ้น มีความรู้และประสบการณ์ในด้านจิตวิทยาอาชญากรรมและอาชญวิทยามากขึ้น

นอกจากนี้ นักสืบเอกชนบางคนมีความเชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการทางอาญา อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว นักสืบเอกชนทุกคนต้องใช้เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน รู้กฎข้อบังคับทางกฎหมาย และรู้จักและใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี

นักสืบเอกชนต้องมีทักษะและแนวทางพื้นฐานดังต่อไปนี้ในการจัดระเบียบและดำเนินการวิจัย:

 • เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ร้องขอและเห็นด้วยกับบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการในเรื่องนี้
 • เพื่อให้คำแนะนำแก่บุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและผลการวิจัย
 • วางแผนการสอบสวนตามทรัพยากร เวลา และข้อจำกัดทางกฎหมายที่มีอยู่ เตรียมการ
 • การเลือกวิธีการสอบสวนที่เหมาะสมที่สุดและทรัพยากรที่สอดคล้องกับความคาดหวัง
 • ทบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น
 • การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

นักสืบอาจต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าของพวกเขา ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถสมัครกับพนักงานของบริษัทของเราได้ บริษัทของเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ทั้งเพื่อให้ข้อมูลและเพื่อตอบสนองคำขอบริการนักสืบส่วนตัวของคุณ

สงสัย

สงสัย