จะได้รับบริการนักสืบเอกชนที่มีคุณภาพได้อย่างไร

จะได้รับบริการนักสืบเอกชนที่มีคุณภาพได้อย่างไร

บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private บริษัทวิจัยมีเอกสารสำคัญสองฉบับที่พิสูจน์คุณภาพการบริการ เอกสารเหล่านี้เป็นใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 บริษัทของเราซึ่งพยายามให้บริการนักสืบเอกชนและการวิจัยส่วนตัวด้วยความเข้าใจอย่างมืออาชีพ บริษัทนักสืบเอกชน เป็นบริษัทแรกในตุรกีที่มีเอกสารเหล่านี้

จะได้รับบริการนักสืบเอกชนที่มีคุณภาพได้อย่างไร

ใบรับรอง ISO 9001 เป็นเอกสารที่พิสูจน์ว่าเราให้บริการของเราตามมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติตามเกณฑ์และกระบวนการที่ธุรกิจกำหนด และดำเนินการอย่างละเอียดอ่อนต่อความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า ในทางกลับกัน ใบรับรอง ISO 27001 เป็นเอกสารที่พิสูจน์ว่าเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารที่ได้รับระหว่างการทำงานของเรา และเราดูแลที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารใด ๆ กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลหรือองค์กร การขอใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม การมีเอกสารเหล่านี้ไม่เพียงพอ บริษัทของเราดำเนินงานทั้งหมดด้วยความเข้าใจที่จะแสดงให้เห็นว่าสมควรได้รับเอกสารเหล่านี้ ในบริบทนี้ a นักสืบเอกชน ถึงแม้จะไม่ใช่กฎหมาย แต่ก็ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยภาระผูกพัน กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และระเบียบกฎหมายที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับวิชาชีพนักสืบ บริษัทของเราตระหนักถึงภาระผูกพันเหล่านี้และให้บริการภายในขอบเขตเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม โชคไม่ดีที่มีโจรสลัดและบริษัทนักสืบเอกชนปลอมจำนวนมากในตลาด บริษัทเหล่านี้หลายแห่งโฆษณาตัวเองว่าเป็นหนึ่งในบริษัทนักสืบเอกชนแห่งแรกๆ พวกเขาอ้างว่าเป็นสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ ตามเอกสารเท็จ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสำนักงานจริง แต่พวกเขากล่าวว่าพวกเขามีสาขาในเมืองใหญ่หรือแม้แต่ในต่างประเทศ พวกเขาใช้เครื่องฟังที่ผิดกฎหมายในการใช้ พวกเขาทำงานโดยไม่สนใจกฎระเบียบทางกฎหมาย ด้านหนึ่งสถานการณ์นี้ทำร้ายผู้คนและสถาบันที่ได้รับบริการจากบริษัทเหล่านี้ ในทางกลับกัน ส่งผลเสียต่อการพัฒนาอาชีพนักสืบเอกชน

อาชีพนักสืบต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ควรใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ที่ผิดกฎหมาย ชีวิตส่วนตัวของบุคคลไม่ควรถูกแทรกแซง ไม่ควรละเมิดภูมิคุ้มกันที่อยู่อาศัยและเสรีภาพในการสื่อสาร สามารถให้บริการนักสืบส่วนตัวที่มีคุณภาพภายในกรอบนี้เท่านั้น

ความรับผิดชอบอีกประการหนึ่งของสำนักงานนักสืบเอกชนคือการดำเนินการภายในขอบเขตของสัญญาที่ทำกับบุคคลและองค์กรที่ขอรับบริการจากพวกเขาและไม่เกินเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ทั้งข้อมูลและเอกสารที่ให้ไว้ในการขอใช้บริการและข้อมูลและเอกสารที่ได้รับระหว่างการทำงานจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ เรื่องที่บริษัทของเราอ่อนไหวที่สุดคือความมุ่งมั่นในการรักษาความลับนี้

สุดท้าย เพื่อที่จะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับบริการที่มีคุณภาพ ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ได้รับในระหว่างการศึกษาควรได้รับการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผล จากนั้น ควรรายงานไปยังบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการตามความเป็นจริงและครบถ้วนโดยไม่บิดเบือน

สงสัย

สงสัย