จะบอกนักสืบโจรสลัดได้อย่างไร?

จะบอกนักสืบโจรสลัดได้อย่างไร?

ในแง่ของการพัฒนาอาชีพนักสืบเอกชน การเปิดบริษัทนักสืบใหม่และสถาบันวิจัยเอกชนถือเป็นสถานการณ์ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม มีจุดที่จะต้องสังเกตที่นี่ โชคไม่ดีที่อาชีพนักสืบเอกชนมีอาชีพคล้าย ๆ กับทุกอาชีพ ผู้ที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม ไม่มีประสบการณ์และการฝึกอบรมบุคลากรในบุคลากร และไม่มีความรู้ทางวิชาชีพ บริษัทนักสืบเอกชน น่าเสียดายในอุตสาหกรรมนี้

จะบอกนักสืบโจรสลัดได้อย่างไร?

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ดังกล่าวสร้างเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ปลอมแปลงตัวเองและหลอกลวงผู้คนและองค์กรที่รอให้บริการ ไม่จำเป็นต้องตกหลุมพรางของบริษัทเหล่านี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือหารายได้ที่ไม่เป็นธรรม ได้ แต่จะสังเกตนักสืบโจรสลัดได้อย่างไร? นอกจากนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่นักสืบเอกชนควรมี นักสืบเอกชน ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีกฎหมายนักสืบเอกชนที่ควบคุมหลักการทำงานและการควบคุมของบริษัทและกำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่เป็นไปได้ โจรสลัดและนักสืบปลอมดังกล่าวกำลังเดินเตร่ตลาด ด้วยเหตุนี้ อันตรายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบุคคลและองค์กรที่จะขอบริการนักสืบเอกชนคือการเผชิญหน้ากับนักสืบที่ไม่ดี

จากนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงนักสืบโจรสลัด จำเป็นต้องพิจารณาคุณลักษณะที่ควรจะเป็นในนักสืบเอกชนที่จริงจังและเป็นมืออาชีพ ซึ่งประกอบอาชีพนี้ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบ เพราะหากมีความลังเลเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งรายการตามรายการด้านล่าง ก็จำเป็นต้องอยู่ห่างจากนักสืบส่วนตัวหรือบริษัทนักสืบเอกชน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการนักสืบเอกชนที่ร้องขอ นักสืบโจรสลัดไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายการค้า กฎหมายแพ่ง กฎหมายภาระผูกพัน กฎหมายอาญา และข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เขาไม่เคยได้ยินแม้แต่กฎหมายนักสืบเอกชนด้วยซ้ำ แม้ว่าจะร่างขึ้นแล้วก็ตาม

นักสืบโจรสลัด จึงใช้วิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงาน ไม่ว่ากฎหมายจะอนุมัติหรือไม่ก็ตาม

เมื่อนักสืบโจรสลัดได้รับคำขอบริการ พวกเขาจะไม่ทำสัญญาก่อนเริ่มทำงาน อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปของสัญญาดังกล่าวมีความสำคัญมากในแง่ของการกำหนดขอบเขตและข้อจำกัดของบริการที่จะให้บริการ สำหรับนักสืบโจรสลัด การทำสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น และสามารถเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้

นักสืบโจรสลัดไม่สามารถตีความเหตุการณ์และข้อมูลและเอกสารที่พวกเขามีได้ พวกเขาไม่รู้วิธีดูหลักฐานด้วยตาวิเคราะห์

นักสืบโจรสลัดไม่ปฏิบัติตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีเช่นกัน ในแง่นี้พวกเขาไม่ทราบถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นใหม่จำนวนมากที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานของพวกเขา

นักสืบโจรสลัดสามารถหลงทางเกินขอบเขตของบริการที่ร้องขอได้อย่างง่ายดาย เมื่อพวกเขาค้นพบว่าพวกเขาสามารถหันไปข่มขู่หรือแบล็กเมล์เพราะเป้าหมายของพวกเขาคือการได้รับอย่างไม่เป็นธรรม พวกเขาต้องการใช้อย่างสะดวกสบาย

เป็นผลให้นักสืบโจรสลัดทำหน้าที่เฉพาะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีและหลักการของอาชีพนักสืบ

สามารถขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักสืบโจรสลัดได้จากผู้จัดการและพนักงานของบริษัทของเรา

สงสัย

สงสัย