ข้อมูลใดที่นักสืบเอกชนร้องขอจากลูกค้า?

ข้อมูลใดที่นักสืบเอกชนร้องขอจากลูกค้า?

บุคคลหรือองค์กรที่ขอบริการนักสืบเอกชนต้องทำสัญญากับหน่วยงานนักสืบเอกชนที่พวกเขาจะได้รับบริการนี้ก่อนทำงาน สัญญานี้เป็นเอกสารที่กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการทำงานของบริการที่ร้องขอ

ข้อมูลใดที่นักสืบเอกชนร้องขอจากลูกค้า?

งานนักสืบเอกชนเริ่มต้นด้วยการส่งข้อมูลและเอกสารทุกประเภทเกี่ยวกับบริการที่ร้องขอจากหน่วยงานนักสืบเอกชนและการลงนามในสัญญา

ตามหลักการนักสืบเอกชนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คำขอใช้บริการที่ขัดต่อกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง หรือไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่างๆ นอกจากนี้ การร้องขอบริการที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวจะไม่ได้รับการยอมรับ

บริการนักสืบเอกชนต้องถูกเก็บเป็นความลับเนื่องจากลักษณะของงาน ด้วยเหตุผลนี้ ทั้งหน่วยงานนักสืบเอกชนหรือบุคคลหรือองค์กรที่ร้องขอบริการไม่สามารถให้คำชี้แจง ให้ข้อมูลหรือเอกสารแก่บุคคลที่สามในทุกขั้นตอนของกิจกรรมของพวกเขา มิฉะนั้น เนื่องจากสัญญาจะถูกละเมิด บทลงโทษอาจมีผลบังคับใช้

นักสืบเอกชนมีสิทธิที่จะขอข้อมูลทุกประเภทจากผู้ขอใช้บริการตามลักษณะของการวิจัยที่ร้องขอและที่จะแนะนำและอำนวยความสะดวกในการทำงานของพวกเขาเพื่อให้สามารถให้บริการที่พวกเขาได้รับภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ เป็นผลให้ทั้งข้อมูลนี้และข้อมูลที่ได้รับระหว่างการวิจัยอยู่ภายใต้ความมุ่งมั่นในการรักษาความลับ

นักสืบเอกชนจะเริ่มงานโดยการประเมินสถานการณ์กับลูกค้า กำหนดวิธีการทำงาน และวางแผนทรัพยากรของเขา สำหรับเรื่องนี้เขาต้องมีข้อมูลเพียงพอ นอกจากนี้ เขายังต้องการข้อมูลนี้เพื่อให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงและความขัดแย้งต่างๆ ได้

ข้อมูลและเอกสารที่นักสืบเอกชนได้รับจากบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการก็มีความสำคัญในแง่ของการแสดงว่าการสอบสวนที่ร้องขอนั้นเหมาะสมในแง่ของกฎหมายหรือไม่

อนึ่ง มีอีกประเด็นที่ไม่ควรลืม ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากการทำงานของสำนักงานนักสืบเอกชนเป็นข้อค้นพบที่ไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นหลักฐานโดยกฎหมายปัจจุบัน แต่ถูกใช้โดยศาลในกระบวนการตัดสินใจและอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น - การทำ. ดังนั้นลูกค้าที่ขอบริการจึงไม่จำเป็นต้องขอให้นักสืบเอกชนจัดเตรียมเอกสาร

นักสืบมักจะทำงานคนเดียวและชั่วโมงทำงานไม่ปกติ บางครั้งพวกเขาอยู่ในขั้นตอนการทำงานที่เครียด ขึ้นอยู่กับลักษณะของการวิจัยที่ร้องขอ มีความเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับอาชญากรอยู่เสมอ นั่นเป็นเหตุผลที่เขาต้องระมัดระวังและจัดการกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอยู่เสมอ ยิ่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและเชื่อถือได้มากเท่าใด นักสืบเอกชนก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นในสถานการณ์เหล่านี้

หากคุณต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่นักสืบส่วนตัวอาจขอจากลูกค้า โปรดติดต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทของเรา นอกจากนี้ หากต้องการบริการนักสืบเอกชน บริษัทของเราให้บริการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ รวดเร็ว และปลอดภัยด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์

สงสัย

สงสัย